Zonnepanelen wel of niet in WOZ-waarde!

Stadsbelangen Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over wel of niet meerekenen van zonnepanelen in de WOZ-waarde van de woning waar zonnepanelen geplaatst worden.
Stadsbelangen Delft is van mening dat deze ‘groene’ voorziening hier buiten moet blijven.

De ambitie van dit college is hoog om de Delftenaren zo snel als mogelijk van het gas af te helpen. De ambities zijn er en dat is mooi, maar antwoord op de vraag wie gaat dat betalen, is nog niet duidelijk. Nu er een uitspraak van de rechtbank ligt die zegt dat gemeenten mogen bepalen of zij de zonnepanelen wel of niet meetellen in de WOZ-waarde van de woningen, lijkt ons dat dit een besluit moet zijn van de gemeenteraad. Delft staat al te boek als een van de duurste steden van ons land. Stadsbelangen Delft vindt dat mensen die bereid zijn mee te gaan in de ambities die hen eigenlijk opgelegd worden, moeten koesteren en deze mensen niet moeten gaan verrassen met een stijging van de WOZ-waarde met als gevolg een hogere gemeentelijke belasting. Inmiddels zijn er gemeenten waar fracties net als Stadsbelangen Delft vinden dat zonnepanelen niet bij de WOZ-waarde opgeteld moeten worden.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *