Woonbron negeert ouderen!

Woonbron (800x600)Onze fractie ontving van een dochter van een bewoonster van de Chopinlaan onderstaand bericht. Je zou haast zeggen: ‘dat kanniet waar zijn’. Toch blijkt Woonbron met twee maten te meten, waardoor ouderen worden gedupeerd.
Tijd dus om deze vreemde gang van zaken van Woonbron in de schijnwerpers te zetten. Onze fractie beschikt ook over het nodige emailverkeer dat inmiddels heeft plaatsgevonden. Hierin treffen wij aan de kant van Woonbron geen meter beweging aan om deze kwestie naar tevredenheid op te lossen. De brief spreekt voor zich. Woonbron moet zich schamen!

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman (naam gegevens schrijfster bij ons bekend)

Brief namens bewoner Chopinlaan
De woningen aan de Chopinlaan, naast het verzorgingshuis, waren ongeveer 30 jaar geleden 55+ woningen. Daar kwam ik achter, toen ik vorige week een mevrouw sprak, die al 27 jaar in een 55+ woning woonde en een huur had van 549,12 euro per maand. Later werden de woningen alleen verhuurd aan mensen met een indicatie en is de huur ook flink omhoog gegaan. 

Mijn moeder woont er nu 12 jaar en heeft een huur van 632,00 euro. Op een gegeven moment kwamen er huizen leeg en die waren niet meer te verhuren. Ze stonden soms wel bijna 2 jaar leeg. Daarop heeft Woonbron (eigenaar van de woningen) besloten deze eerst een poosje aan studenten te verhuren en daarna zijn er 55+ woningen van gemaakt. Toen heeft iemand bezwaar gemaakt tegen de beginhuur. Dit werd gehonoreerd( informatie Woonbron). Woonbron heeft toen de bewoners die na 30 november 2012 een woning hebben betrokken, allemaal een brief gestuurd, dat de huur verlaagd werd. De teveel betaalde huur van een aantal maanden werd terug gestort. Nu hoorde ik van het serviceteam, dat sinds kort is opgericht, dat deze huur 548 euro bedraagt en dat er geen aanleunwoningen meer bestaan. Het zijn nu allemaal 55+ woningen.

Dus heb ik afgelopen januari voor mijn moeder en een vriendin van haar huurverlaging aangevraagd. Ik vind namelijk dat iedereen recht heeft op deze huur. Ik heb diverse keren naar Woonbron moeten mailen en vragen of ik nu eens antwoord kreeg. Eindelijk kreeg ik een mail terug, dat de oude bewoners geen recht hadden op huurverlaging en als ze dat al zouden doen, dit uit coulance zou gebeuren. Uiteraard ben ik het daar helemaal niet mee eens. Ook werd er gezegd, dat ze meer tijd nodig hadden, want het had nog wel wat gevolgen voor Woonbron. Wij zijn nu zo’n 5 maanden verder en nog is er geen uitspraak, terwijl mijn moeder en vele andere bewoners nu met een verschil in huur zitten van minstens 84 euro per maand. Ik sprak tevens een mevrouw, die er pas 4 maanden woont. Zij betaalt een huur van 572 euro. Iemand die tegenover mijn moeder woont, betaalt weer een huur van meer dan 632 euro. Ik ben geschrokken van de vele verschillende huren die er zijn, in een complex van 173 woningen.

Er werd steeds gezegd, dat iedere bewoner ervan op de hoogte was. Dat trok ik dus in twijfel en heb besloten om iedere bewoner een brief te sturen en te vragen bezwaar te maken bij Woonbron en om huurverlaging te vragen. Het gaat hier om oudere mensen van 80+. Die zijn de laatste jaren toch al zo gekort en nu worden ze iedere maand ook nog eens bestolen, want zo zie ik het. Toen brak de chaos los. Niemand was hiervan op de hoogte, dus het was hevig schrikken. Woonbron heeft mijns inziens een hele grote fout gemaakt door de huren niet allemaal gelijk te trekken, toen bekend werd, dat iemand gelijk had gekregen, dat de Beginhuur te hoog was.

Overigens heeft Woonbron in mijn mails nooit ontkend, dat het nu allemaal 55+ woningen zijn. Er zit ook geen verschil in de zogenaamde aanleunwoningen en de 55+ woningen. Allemaal hebben ze dezelfde rechten en plichten. Wil je een alarm in je huis, dan kan dat, maar dat kost iedereen 29,95 euro per maand. Bij de huur zitten ook wat dingen zoals de Centrale antenne e.d. maar dat zit ook bij de huur van de 55+ woningen inbegrepen.

Ik zou graag van Woonbron zien, dat ze toegeven het niet goed aangepakt te hebben. Woonbron heeft niet ontkend, dat het nu allemaal 55+ woningen zijn, maar er is nog wel heel veel verschil in huur. Dat kan natuurlijk niet als je allemaal hetzelfde huis hebt. Als ik in een woning woon en ik ga 1 deur verder verhuizen, dan krijg ik wel een lagere huur. Is Woonbron soms uit op een complete volksverhuizing? Je gaat verhuizen naar een woning op dezelfde verdieping en krijgt de lagere huur, maar ook de “oude woning” krijgt de lagere huur, dus ik begrijp werkelijk niet, waarom deze huur nu niet voor iedereen kan gelden.

Je wordt door Woonbron gestraft, als je in hetzelfde huis blijft wonen, maar wij hebben het hier wel over mensen, die de 80 of 90+ allang gepasseerd zijn. Niet iedereen heeft iemand om voor hen op te komen. Daarom wil ik mij opwerpen om aan deze mijns inziens misstand een einde te maken. Iedere maand, dat Woonbron langer wacht met antwoord of ze uit “coulance” de huur zullen verlagen, wordt er veel geld ontfutseld van deze mensen. Ik heb een aanvraag ingediend in januari en nog steeds geen antwoord. Dus al 5 maanden wordt erover gedebatteerd en dat hadden ze al kunnen doen sinds 30 november 2012. Daar is het misgegaan en heeft Woonbron steken laten vallen.

In juli krijgt iedereen weer huurverhoging. Ik raad dan iedereen aan om bezwaar te maken tegen deze verhoging, want er wordt mijns inziens nog steeds iedere maand teveel huur gevraagd. Dus mijne dames en heren van Woonbron, erken dat u de zaak niet goed genoeg aangepakt heeft en kom tot een oplossing met deze bewoners. Het zijn allemaal oudere mensen, die geen maanden op uw besluit kunnen wachten, want iedere maand is er één teveel.

3 reacties

  1. De bewoners hebben nu een nietszeggende brief ontvangen, waarin alleen staat, dat zij over 6 weken uitsluitsel krijgen. Ik vind het heel ongepast, dat Woonbron wel de jaarlijkse huurverhoging alvast bij de mensen in de bus heeft gedaan, terwijl iedereen nog geld van Woonbron tegoed heeft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.