Onaanvaardbaar, jonge gezinnen en lokale inwoners……kunnen het vergeten!

In de afgelopen drie jaar zijn er slechts 388 corporatiewoningen opgeleverd in Delft. Dit getal is schrikbarend laag gezien de enorme vraag naar betaalbare woningen in onze stad. Terwijl de focus van de overheid, ons stadsbestuur, en de media lijkt te liggen op het vinden van huisvesting voor asielzoekers en Oekraïners, worden de eigen jongeren van Delft en hun gezinnen vergeten.

Zie link artikel in AD:
https://www.ad.nl/delft/afgelopen-drie-jaar-388-corporatiewoningen-opgeleverd-in-delft~a3749ec8/

Het is onacceptabel dat in een periode waarin de nood aan betaalbare woonruimte explosief stijgt en er zo weinig vooruitgang wordt geboekt. Jonge mensen en gezinnen worden gedwongen onze stad te verlaten op zoek naar een betaalbare woonplek, terwijl we hen juist hier zouden moeten kunnen houden. Ouders zien zich geconfronteerd met volwassen kinderen die noodgedwongen thuis blijven wonen, omdat ze simpelweg nergens anders terecht kunnen.

De cijfers laten zien dat Delft achterblijft, niet alleen in vergelijking met nationale doelen, maar ook met de algemene trend in Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had als doel gesteld om jaarlijks 30.000 nieuwe corporatiewoningen te bouwen, maar zelfs dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. Dit is ‘superteleurstellend’, zoals zelfs de voorzitters van de Woonbond erkennen.

Het is tijd dat er concrete maatregelen genomen worden die daadwerkelijk leiden tot de bouw van meer betaalbare woningen. De lokale overheid moet de uitdaging aangaan om de wooncrisis aan te pakken, in plaats van zich te verschuilen achter bureaucratische excuses en ‘praktische belemmeringen’. De mensen van Delft verdienen beter, vooral onze jongeren en gezinnen die de toekomst van onze stad vormen. We moeten ophouden met de overmatige aandacht voor het tijdelijk huisvesten van nieuwkomers en ons richten op een oplossing voor de Delftenaren die hier al jaren een leven proberen op te bouwen.

Hart voor Delft blijft zich onverminderd inzetten om onze inwoners betere kansen op woningen te bieden. Vorig jaar diende ik namens Hart voor Delft een motie in om senioren te stimuleren hun te grote woningen in te ruilen voor kleinere, met voorstellen zoals verhuiskostensubsidie en een maximale huurverhoging van slechts € 50, zelfs als de nieuwe woning duurder is (zie link).
M 7_1_8 Stimulering doorstroming sociale huurwoningen en ondersteuning senioren – HvD CDA.pdf

Ondanks het potentieel om waarschijnlijk meer gezinswoningen vrij te maken dan de schamele 388 die in de laatste drie jaar zijn gerealiseerd, werd deze motie door de coalitie (STIP, Groen Links, D66, PvdA, ChristenUnie) verworpen.

Het is beschamend dat de meerderheid van de raad dit plan afwees, terwijl duidelijk is dat we met dergelijke initiatieven veel meer hadden kunnen bereiken. Het is tijd dat we de feiten onder ogen zien en de noodzakelijke veranderingen doorvoeren.

Sylvia Grobben
Hart voor Delft