Na de succesvolle start van Hart voor Delft in 2021 en het mooie verkiezingsresultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022,
is het nu ook tijd voor verandering als het gaat om onze website.

In samenwerking met het bestuur heeft de fractie een nieuwe site ontwikkeld. Met dank aan Rabbitblast. De site geeft een beter
en frisser aanblik over de activiteiten van de fractie in onze stad en de gemeenteraad. Daarnaast kunnen lezers ons via de site
volgen op Facebook, Twitter, Instagram en Linkedln.

Via de site kan men zich ook aanmelden als lid van onze partij en is er de mogelijkheid om via een donatie onze partij financieel te ondersteunen.
Dat is nodig om ons belangrijk werk voor onze inwoners en onze stad te kunnen blijven doen. Lokale partijen worden door de zogenaamde
gevestigde landelijke partijen nog steeds financieel achtergesteld.

Met deze nieuwe site willen wij onze inwoners blijvend informeren over alle activiteiten van de fractie, maar daarnaast zal onze fractie
de komende jaren regelmatig alle wijken bezoeken. Tenslotte weten inwoners het beste wat er speelt en leeft in onze stad.

Inwoners zijn en maken immers onze stad!

Bram Stoop / fractievoorzitter
fractie Hart voor Delft