kerkpolder-400x260In de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2016 werd het onderwerp privatisering Kerkpolder besproken. Niet zozeer de privatisering zelf, dat is een feit, maar hoe om te gaan met het personeel (in dienst van de gemeente) van zwembad Kerkpolder. Vooral de SP onder aanvoering van Lieke van Rossum had zich hier druk om gemaakt. Was dit echt gemeend of bühne politiek?

Als een ware moeder Teresa, gesteund door zuster Ineke van het CDA, paradeerde Lieke door de raadszaal, langs de publieke tribune waar de medewerkers, door haar opgetrommeld, van zwembad Kerkpolder zaten en na afloop van het debat op de wandelgang. Waarschijnlijk met een voldaan gevoel, maar de vraag is of zij nu écht het personeel van Kerkpolder heeft geholpen.

Bij dit onderwerp spelen twee zaken. De arbeidsvoorwaarden bij het in dienst komen bij een nieuwe werkgever en de instemmingsvereiste zoals de vakbonden willen. Over dit laatste punt verschillen de gemeente Delft en de vakbonden van mening. Dat was reden voor de vakbonden om deze kwestie voor te leggen aan de rechter en niet meer verder te praten met de gemeente Delft. Het kort geding dat de vakbonden hebben aangespannen volgt medio november 2016.

Hoewel ik ook vind, dat het mooi zou zijn als er gezamenlijke overeenstemming zou zijn, is het nu aan de rechter om hier een uitspraak over te doen. De gemeenteraad is hierbij op dit moment geen partij en dient zich dan ook terughoudend op te stellen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank. Afhankelijk daarvan is de gemeenteraad eventueel weer aan zet. Bovendien is het ook de taak van de gemeenteraad de belangen van de gemeente te behartigen. Maar met kreten, zoals verwoord in de motie van de SP en CDA, als ‘altijd overeenstemming bereiken’ en ‘alles in het werk zetten’, heb je natuurlijk twee partijen nodig. En als dat écht niet lukt, dan blijft helaas de weg naar de rechter open.

Dan de kwestie van de arbeidsvoorwaarden. Met de privatisering komt het personeel in dienst van de nieuwe werkgever. Het is gebruikelijk dat een nieuwe werkgever het personeel overneemt op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden. Maar bij deze nieuwe werkgever is de CAO Zwembaden van toepassing. Overigens een CAO die wel met instemming van dezelfde vakbonden tot stand is gekomen. Opmerkelijk dat een badmeester/vrouw volgens deze CAO minder verdient dan een badmeester/vrouw in dienst van de gemeente Delft. Heeft de gemeente dan al die jaren te veel salaris betaald of hebben de vakbonden een slechte CAO afgesloten voor het personeel dat onder de CAO Zwembaden valt?

In ieder geval vind ik dat voor het huidige personeel, en overig personeel van de gemeente die ook met privatisering te maken krijgen, een goede aanvullende regeling afgesproken moet worden. Maar het kan toch niet zo zijn, dat dit betekent dat de gemeente dan tot de pensioengerechtigde leeftijd van alle personeelsleden alles 100% moet aanvullen? Juist van de SP, die prat gaat op zuinig omgaan met gemeenschapsgeld, is dat toch een bijzondere opstelling.

Stel dat het huidige personeel boventallig zou worden, dan heeft men nog maar twee jaar recht op een aanvulling. Daarna, als men nog geen baan heeft gevonden, volgt de Werkloosheidswet. Dan krijgt men een aanmerkelijke verlaging van inkomsten in vergelijking met het huidige aanbod van de gemeente, waarbij nu nog onderhandelingsruimte is voor partijen.

Toch heeft onze fractie de SP-motie gesteund. Vooral om de wethouder te bewegen om voor het kort geding in november 2016 de vakbonden weer aan tafel te krijgen. Nu maar hopen dat de vakbonden dat ook willen. Dat zou voor iedereen de beste oplossing zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman