Tijdens de raadsvergadering van 4 april 2023 heb ik namens Hart voor Delft een motie ingediend bij het punt Gelatinebrug. Zie onderstaande link.

https://delft.notubiz.nl/document/12593954/1/M+6_2_2+Motie+een+brug+te+ver+-+HvD+%28verworpen%29

De reden waarom wij de motie indienden was duidelijk. Pure geldverspilling en absoluut geen prioriteit. Van de 37 aanwezige raadsleden stemden, behalve onze fractie, 32 raadsleden tegen de motie. Kennelijk vinden de meeste raadsleden het geen probleem om te strooien met gemeenschapsgeld.

Het betreft de nieuwe fietsbrug over de Schie, met de naam Gelatinebrug, die men van plan is aan te gaan leggen. De brug komt in het verlengde van de Rijnweg ter hoogte van de Praxis en Lijm & Cultuur. De brug was destijds in de ijskast gezet vanwege de kosten negen miljoen euro. Dat was al een brug te ver. Nu komt er incidenteel geld vanuit de MRDH voor infrastructurele inpassingen en ja hoor, het college en een groot deel van de gemeenteraad willen doen wat ze gewend zijn, namelijk geld over de balk gooien door een groot gedeelte van dit incidentele geld te gebruiken voor een peperdure en onnodige fietsbrug.

De prijs van de brug was eerst van 9 miljoen naar 18,9 miljoen euro gestegen en nu staat hij begroot op 27 miljoen euro. De brug moet de verbinding met de campus verbeteren, zo zegt men. Links van deze nieuwe brug ligt de Abtswoudse fietsbrug, op nog geen 200 meter, en aan de andere kant de Kruithuisbrug met dubbele fietspaden, zoals op bovenstaande foto te zien is. Dit college van B&W wil tussen deze twee bruggen een nieuwe fietsbrug. Een geldverslindende en onnodige fietsbrug die nog meer kost dan de Sebastiaanbrug. Hoe kom je erop?

Wat Hart voor Delft ook uitermate steekt is de makkelijke en arrogante manier, waarop dit college met ons gemeenschap geld omgaat. De Gelatine brug is een prestigeproject waar men buiten de 27 miljoen nog een tekort heeft van 9 miljoen. Dat moet men dan uit andere geldstromen zien te halen door middel van cofinanciering. De TU Delft ziet dit allemaal aan en betaalt niet één euro mee, terwijl 85% van de gebruikers van de fietsbrug binding hebben met de TU Delft. Hart voor Delft zegt simpel: is 200 meter omrijden een probleem? Onze ouderen mogen wel ruim 250 meter met hun afval naar afvalbakken lopen en is het voor jongeren dan te bezwaarlijk om 200 meter om te fietsen?

Een ander probleem  is dat de eveneens splinternieuwe trambaan opnieuw vertraging oploopt omdat een kapvergunning niet op tijd is afgegeven. De vogels zijn aan het nestelen dus dan krijg je geen vergunning. De MRDH geeft als reden dat het te lang heeft geduurd bij de gemeente Delft welke vervolgens geen commentaar geeft. Nog even en de aanleg van tramlijn 19 komt in het Guinness book of records.

Van de trambaan, die dwars door de Campus moet gaan rijden in het eerste kwartaal van 2024,  moet eerst de  rails  opnieuw eruit en moeten er aanpassingen tegen het trillen gedaan worden. Weer kapitaalvernietiging dus en vooraf weer niet goed over nagedacht. Een nieuw, zwaarder type tramvoertuig geeft op de bestaande trambaan te veel trillingen en elektromagnetische straling af, waardoor onderzoek op de campus kan worden verstoord.

De gemeente Delft heeft in 2022 besloten zich niet meer te bemoeien met de trambaan omdat alles op Delfts grondgebied aan werkzaamheden gedaan is en dus klaar was. De MRDH is toen verder gegaan met de TU omdat dit eigen terrein is van de TU. Al met al is het zo dat de tram nog steeds niet rijdt. Het zou natuurlijk goed zijn dat de tram eindelijk eens gaat rijden, zodat we kunnen bekijken wat het voor effect heeft op de fietsbewegingen naar de Campus van de TU. Wellicht stappen veel studenten dan voor de deur van het station op de tram om zich voor de deur af te laten zetten op hun Campus. Dat niet alle Delftenaren deze luxe hebben moge duidelijk zijn.

Wat Hart voor Delft betreft is het natuurlijk van de gekke, dat terwijl de tram nog geen meter heeft gereden en we ook niet weten wat het effect het heeft op de fietsbewegingen, dat ze nu dus alsnog een dure fietsbrug willen gaan aanleggen. Dit is wat onze fractievoorzitter Bram Stoop bij herhaling heeft gezegd beleid op beleid maken zonder te evalueren. Wij zijn voorstander van nu eerst afwachten tot de tram rijdt en na een jaar bekijken wat het effect is geweest op de fietsbewegingen richting de Campus, een evaluatie dus. Van de gekke dus dat men nu er weer vol voor gaat om een extra brug van 27 miljoen aan te leggen. Dit is niet uit te leggen aan onze Delftse inwoners en het slaat ook nergens op. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Doe het dan wel goed en niet ten bate van één doelgroep.

Hart voor Delft is tegen verspillen van geld en het aanleggen van deze Gelatinebrug. Deze geldverslindende brug is absoluut onnodig en heeft geen enkele prioriteit. Je mag je afvragen hoeveel het mag kosten om studenten voor de deur af te leveren. De discussie of ze wel of geen 200 meter om moeten fietsen is voor ons  belachelijk. Kortom: we vinden het wel genoeg zo!

Coby de Koning
Hart voor Delft