Waar is het college bang voor?

Het is wel bijzonder dat het college naar aanleiding van onze vervolgvraag over de kwestie Sjoerd S., die wij ruim een maand geleden stelden, twee dagen na ons artikel op onze website ineens met een antwoord komt.
Zie onderstaande link antwoord college:
https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/schriftelijke-antwoorden_69/1913226-college-van-bw-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-stadsbelangen-inzake-vervolg-kwestie-sjoerd-s_109670.html

Vreemd dat men de door ons opgevraagde brief geanonimiseerd ter inzage legt bij de griffie en het college geheimhouding oplegt. Wij hadden juist om toezending van de brief geanonimiseerd gevraagd. Wat is dan het probleem? Raadsleden moeten nu naar de griffie op het stadskantoor om de brief daar alleen geanonimiseerd te lezen. Wat een onzin! De brief had gewoon geanonimiseerd naar de raadsleden gestuurd kunnen worden. Voelt het college nattigheid? Wil het college proberen deze zaak uit de publiciteit te houden?

Er is geen enkele reden om op deze brief geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2 WOB. Raadsleden mogen kennis nemen van de brief, maar kunnen er verder niets mee doen. Waar is het college bang voor? Of het moet zijn dat art. 10 lid 2 onder c. van toepassing is, waarin staat de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Strafbare feiten? Van wie? Sjoerd S? Van het college of wethouder Brandligt die steeds stelde dat de gemeente geen partij was in deze kwestie?

Artikel 10 lid 2 onder e. kan toch ook niet de reden zijn. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Zeker nadat het slachtoffer zichzelf bekend maakte in het AD van 26 februari jl. Zie link.
https://www.ad.nl/delft/gedupeerde-van-oplichter-sjoerd-s-stelt-gemeente-delft-aansprakelijk~a50f452d/

Waarschijnlijk gaat het college met de advocaat van het slachtoffer onderhandelen. Onderdeel van een eventueel onderhandelingsresultaat gaat waarschijnlijk worden, dat partijen geen mededelingen naar buiten mogen doen. En juist deze kwestie dient, gezien de geschiedenis van dit dossier, alle openheid en transparantie.

Kortom: dit antwoord van het college en het opleggen van geheimhouding slaan nergens op. De gemeenteraad moet een juist beeld te krijgen over deze situatie en de rol van de gemeente. De geheimzinnigheid van het college door geheimhouding op te leggen, roept alleen maar meer vragen op. Stadsbelangen Delft blijft deze kwestie volgen.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *