4e2ff42d-3078-4b75-b30e-cdc5a241577e_Voorkant%20folder%20VSV%20voor%20jongeren%202013%20200Zowel in de commissievergadering Sociaal Domein als in de raadsvergadering van enige tijd geleden, hebben wij wethouder Hekker gevraagd over de situatie van jongeren, die vroegtijdig hun school verlaten. Wethouder Hekker antwoordde dat haar niet bekend was dat in Delft jongeren vroegtijdig van school zijn gegaan en thuis zitten.

Aan het college van Burgemeester en wethouders
Delft,15 maart 2015

Betreft : vroegtijdige schoolverlaters

Geacht college,

Zowel in de commissievergadering Sociaal Domein als in de raadsvergadering van enige tijd geleden, hebben wij wethouder Hekker gevraagd over de situatie van jongeren, die vroegtijdig hun school verlaten. Wethouder Hekker antwoordde dat haar niet bekend was dat in Delft jongeren vroegtijdig van school zijn gegaan en thuis zitten. Wij hebben haar toen geantwoord dat wij andere signalen hadden, maar wethouder Hekker bleef bij haar standpunt.

Uit berichtgeving in de pers blijkt nu dat in Delft een stijging te zien is van het aantal jongeren dat vroegtijdig de school verlaat. Weliswaar is er geen sprake van een forse stijging, maar elke jongere die thuis zit, is er één te veel. Bovendien is deze informatie anders dan de wethouder de raad voorhield. Vandaar onze schriftelijke vragen.

 1. Graag willen wij van het college weten hoeveel jongeren in Delft thuis zitten
  en niet naar school gaan.
 2. Eerder hebben wij aangegeven, dat wij signalen krijgen dat bedoelde
  jongeren of een gedeelte daarvan uiteindelijk op de praktijkschool eindigen.
  Dit terwijl zij, als het gaat om hun niveau, daar niet thuis horen. Wij willen
  graag precies weten hoeveel jongeren er in het jaar 2014 van het ROC naar
  de praktijkschool zijn gegaan en wat hier de redenen van zijn?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop