Vragen vuurwerkopslag aan burgemeester

Geachte heer Verkerk,   

De fractie Stadsbelangen heeft kennis genomen van het besluit van het college, besluitenlijst van 21 november 2006, om een milieuvergunning te verlenen voor het opslaan van 10.000 kilogram consumentenvuurwerk en het verkopen daarvan.   

De vergunning wordt verleend aan het bedrijf Flink Vuurwerk, Vulcanusweg 21 te Delft. Wij hebben begrepen dat het college ook  heeft besloten de bewoners een brief te sturen. Graag zouden wij deze van u willen ontvangen, alsmede alle informatie die heeft geleid tot het afgeven van een positieve beslissing over de gevraagde milieuvergunning. Daarnaast vragen wij ons af of een dergelijk besluit niet besproken zou moeten worden met de raad. Zeker gezien het onderwerp.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.    Met vriendelijke groet,  namens de fractie Stadsbelangen-Delft  Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *