Vragen ongewenste situatie Einsteinweg

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij ontvingen informatie dat op de Einsteinweg een ongewenste situatie is ontstaan. Ter illustratie doen wij u bijgaand een aantal foto’s toekomen. Kern van de ontvangen informatie is, dat de daar aanwezige parkeerplaatsen ongeoorloofd worden gebruikt door onder andere volle aanhangers, met pallets, die daar worden geparkeerd en niet afgedekte puincontainers.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Betreft : situatie Einsteinweg in Delft
Delft, 3 juli 2017

Geacht college,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij ontvingen informatie dat op de Einsteinweg een ongewenste situatie is ontstaan. Ter illustratie doen wij u bijgaand een aantal foto’s toekomen.

Kern van de ontvangen informatie is, dat de daar aanwezige parkeerplaatsen ongeoorloofd worden gebruikt door onder andere volle aanhangers, met pallets, die daar worden geparkeerd en niet afgedekte puincontainers. Dit straatje oogt als een complete vuilnisbelt met alle risico’s van dien. De parkeerplekken die behoren bij het object 2 t/m 10 zijn dus volgestouwd, zodat de medewerkers van het bedrijf, dat op genoemd object gevestigd is hun auto’s op overige parkeerplaatsen parkeren, waardoor voor andere ondernemers geen parkeerplek meer is voor hun klanten.

Bedoeld object zou een doorlopende betonnen vloer hebben met een beperkte druksterkte. Niet alleen is deze gehele vloer extreem zwaarbelast door alle opgeslagen hardsteen /natuursteen, maar hier rijden ook gewoon compleet volgeladen vrachtauto’s (mét aanhanger) naar binnen waar deze vloeren gewoonweg absoluut niet geschikt voor zijn. Deze vloer zou óók nog eens op meerdere plaatsen aanzienlijk verzwakt zijn doordat hier grote gaten van ± 300 x 100cm in zijn gezaagd zonder enige constructieve berekeningen, vergunningen etc. waarbij niemand weet waar het zaagwater blijft wat door de machines wordt gebruikt, aldus onze informatie

Bedoeld bedrijf heeft daarnaast in onderverhuur een bloemenkiosk op de hoek van de straat geplaatst inclusief een vrachtwagen als vaste opslag/magazijn, waardoor ook meerdere parkeerplaatsen zijn komen te vervallen en ook het zicht op de Einsteinweg wordt geblokkeerd vanuit de Schieweg.

Over deze situatie zou een klacht ingediend bij de gemeente met het verzoek te handhaven. Ook vanuit het bestuur van Bedrijven Kring Schieoevers zou dit gemeld zijn bij de gemeente. Wij begrijpen uit de ontvangen informatie dat door ambtenaren aangegeven zou zijn, dat er te weinig menskracht is om te handhaven en dat aan dergelijke zaken daardoor geen prioriteit wordt gegeven. Ook op de gemelde klachten komt verder geen reactie aan de kant van de gemeente.

Wij hebben daarom de volgende vragen.

  1. Is de situatie op de Einsteinweg bekend bij de gemeente? Zo ja, welke actie heeft de gemeente dan ondernomen?
  2. Is het juist dat er niet handhavend wordt opgetreden? Zo nee, waarom niet?
  3. Voldoet het object 2 t/m 10 aan de vereiste vergunningen? Zie alinea van doorlopen betonnen vloer met beperkte druksterkte. Heeft hiervoor controle plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de situatie met betrekking tot de bloemenkiosk op correcte wijze met toestemming van de gemeente tot stand gekomen? Mag daarnaast geplaatste als vaste opslag/magazijn meerdere parkeerplekken in gebruik nemen?
  5. Vindt de gemeente de huidige situatie gewenst? Zo nee, wat gaat de gemeente hieraan doen en op welke termijn?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.