Vragen Het Klassieker Centrum Delft

SONY DSCOp 16 september 2014 werd deze kwestie ook besproken in de commissie RVW. Wethouder Harpe sprak toen van een ‘op maat kwestie’.

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders
Delft, 28 maart 2015
Betreft: situatie Het Klassieker Centrum Delft

Geacht college,

Graag vragen wij u aandacht voor de situatie van Het Klassieker Centrum. Recentelijk heeft de Raad van State de bezwaren van Het Klassieker Centrum niet gehonoreerd. Dit, omdat genoemd centrum 10 jaar eerder tegen het bestemmingsplan dat toen werd vastgesteld, bezwaar had moeten aantekenen. Een bijzondere gedachte van deze Raad. Zelfs in het lokale bestuur is het lastig om 10 jaar vooruit te kijken.

Op 16 september 2014 werd deze kwestie ook besproken in de commissie RVW. Wethouder Harpe sprak toen van een ‘op maat kwestie’. Letterlijk zei hij (citaat): ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij in de komende periode met de heer Rimmelzwaan oplossingen gevonden moeten/ gaan worden etc…. En verder: Uiteraard vraagt dat maatwerk oplossing, want er is maar één zo’n bedrijf.’

Uit het feit, dat deze kwestie uiteindelijk geland is bij de Raad van State, concluderen wij dat het niet gelukt deze kwestie op te lossen dan wel het nodige maatwerk te realiseren, zoals wethouder Harpe de commissie beloofde.

Graag willen wij het volgende weten:

1. Welke oplossingsrichtingen heeft het college na 16 september 2104 aan het Klassieker Centrum aangeboden?
2. Bent u van mening dat een Delfts bedrijf, dat al jarenlang op deze plek is gevestigd, het verdient, dat de gemeente Delft een extra inspanning levert om deze ondernemer te behoeden voor een faillissement? Zo ja, welke inspanningen kan Het Klassieker Centrum nog verwachten van het college?
3. Wij weten dat wethouder Harpe in een andere functie (raadslid) in de vorige raadsperiode een warm voorstander was van nadeelcompensatie volgens het Amsterdams model. Zou dat in deze situatie van toepassing kunnen zijn en zo ja, wat kan de gemeente dan voor deze ondernemer betekenen?
4. In algemene zin constateren wij dat kleinere ondernemers steeds vaker het veld moeten ruimen in het kader van algemeen belang. Wat is de visie van het college op onze constatering?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegenmoet.

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie Stadsbelangen Delft
Werner Bremer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.