Voor de troepen uit….!

Het is al jaren gebruikelijk dat aan fracties wordt gevraagd, voordat de Algemene Beschouwingen worden gehouden, alvast een reactie te geven in de stadskrant op Begrotingen en Kaderbrief.

Stadsbelangen Delft heeft nu vooraf geen inhoudelijke reactie gegeven op de Kaderbrief in de stadskrant. Het is ook raar om voor de gemeenteraadsvergadering alvast het standpunt van jouw fractie kenbaar te maken. Iedereen weet het standpunt van de desbetreffende fractie dan al voordat de vergadering plaatsvindt. Dan heeft het voor inwoners ook geen nut om op de publieke tribune bij de vergadering aanwezig te zijn. De standpunten zijn immers vooraf al bekend.

Stadsbelangen Delft vindt het prima dat de stadkrant aandacht besteed aan standpunten van fracties, maar niet voordat de betreffende gemeenteraadsvergadering heeft plaatsgevonden.

Het ligt meer voor de hand dat standpunten pas na de gemeenteraadsvergadering in de stadskrant worden gepubliceerd. Fracties kunnen dan ook een reactie geven op wat andere fracties tijdens de Algemene Beschouwingen hebben gezegd.

Onze fractie zal voor dit onderwerp aandacht vragen in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg dan wel presidium.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *