Telegraaf Haagland: Vertraging in sloop huisjes

Van onze correspondent

DELFT De sloop van 65 markante huizen in de Delftse buurt Het Heilige Land heeft vertraging opgelopen vanwege gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen in het gebied.

De Stadspartij Delft maakt zich in de aanloop naar oud en nieuw zorgen over de slooppanden, die ’potentiële brandhaarden zijn’.

Met het oog op de sloop van de asbesthoudende witte huisjes heeft de provincie ontheffing verleend voor ’het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van nesten of rustplaatsen’. Omdat er tot 29 december een bezwaarprocedure loopt, blijven volgens woningcorporatie Woonbron de sloopwoningen aan de Doctor Schaepmanstraat nog even staan.

„Ik vind dat we daar heel alert op moeten zijn, zeker nu er met oud en nieuw in de stad niks te beleven valt”, zegt raadslid Jan Peter de Wit. „Er lopen brandstichters rond in Delft, want dat zien we wel aan het flinke aantal autobranden.” Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft aangegeven dat er tijdens oudjaar een bewaker van Woonbron aanwezig zal zijn. Ook komt er camerabewaking.

Natuurliefhebbers maken zich meer zorgen over de dieren. Volgens de stadsecoloog zijn er 23 nesten van de huismus aanwezig en vijf van de gierzwaluw. Ook is de gewone dwergvleermuis waargenomen. De ecoloog stelt dat de nieuwbouw moet voorzien in 46 nestkasten voor de mussen en 25 neststenen voor de zwaluwen.

De vleermuizen zouden 18 zomerverblijfplaatsen moeten krijgen. Natuurvereniging Natuurlijk Delfland zegt nauwlettend in de gaten te houden of de voorzieningen echt worden geplaatst, ’omdat het om type dieren gaat waarvan bekend is dat ze honkvast zijn’.

Bron Telegraaf Haagland 15 december 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *