Tegen sloop Delfts icoon!

Als het aan de TU Delft ligt wordt het EWI-gebouw gesloopt. Het betreft een voor Delft beeldbepalend gebouw dat ook nog een gemeentelijk monument is. Stadsbelangen Delft vindt dat dit gebouw niet gesloopt mag worden.

Het is dan ook verbazingwekkend dat een woordvoerder volgens het AD van vandaag stelt dat de gemeente nog geen voorkeur wenst uit te spreken, omdat er nog geen sloopvergunning is aangevraagd. Een formeel standpunt, maar de gemeente kan wel degelijk richting de TU Delft uitspreken dat er geen sprake kan zijn van het slopen van dit gemeentelijk monument.

Stadsbelangen Delft begrijpt heel goed dat de TU Delft eigenaar is van dit gebouw, maar dat betekent niet dat de TU Delft alles maar kan doen in onze stad. Het is dan ook begrijpelijk dat het Cuypersgenootschap en de Stichting Docomo Nederland ernstige bezwaren hebben tegen het voornemen de TU Delft om dit gebouw te slopen.

Ondanks het formele standpunt van de woordvoerder van de gemeente, kan de gemeente nu al wel degelijk richting TU Delft zeggen: ‘dit gebouw is een gemeentelijk monument en van sloop kan geen sprake zijn’. Niet afwachten tot dat een sloopvergunning wordt aangevraagd, maar direct een standpunt innemen en in overleg gaan met de TU Delft. Dat is leiderschap tonen.

Investeren in en renoveren van dit gebouw kan zeker interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van goedkope huisvesting voor studenten in dit gebouw. Een uitgelezen kans voor de TU Delft om mee te helpen het tekort aan studentenhuisvesting te verkleinen en verkamering in de stad tegen te gaan.

Stadsbelangen Delft zal bij de Begrotingsraad hiervoor een motie indienen met als strekking dat het college opgedragen wordt in overleg te gaan met de TU Delft. Niet afwachten, maar actie ondernemen. Het moet de TU Delft duidelijk worden dat sloop geen optie is.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Een reactie

  1. Mij lijkt wonen in EWI wel leuk, en ik denk dat veel andere studenten dat ook wel zouden willen. Ik had wel gehoord dat welke verbouwing dan ook eigenlijk onbetaalbaar is, maar nu ik dit lees krijg ik weer hoop terug. Is EWI verbouwen toch prima te betalen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *