STIP is boos op de gemeente, want de gemeente wil niet meewerken aan het  verzoek van de studentenvereniging “Sint Jansbrug” om tijdelijk een extra brug  te plaatsen. De studenten willen op het Oude Delft waar “vroeger”
de St. Jansbrug  lag tijdelijk een brug geplaatst hebben in verband met de OntvangstWeek  van  eerstejaars studenten (OWee).   

Nou zijn er op dat stukje Oude Delft slechts drie bruggen aanwezig, maar dat  vinden de studenten te weinig. Men moet dan ca. 50 meter verder lopen om van de  ene kant van het Oude Delft naar de andere kant te kunnen komen. STIP is  vooral  boos omdat de studenten toch met een zeer creatief en ludiek plan zijn  gekomen voor het aanleggen van deze tijdelijke brug. Hoe haalt de gemeente het in  haar hoofd dit stukje creativiteit te torpederen?   

Vervolgens trekt David Riphagen (fractievoorzitter van STIP) de  veiligheidsargumenten van de gemeente om geen toestemming voor een extra brug te verlenen in  twijfel. Hij doet dat als een echte beveiligingsexpert.    Vreemd. Tijdens de raadsvergadering van begin juni jl. verweet hij  Stadsbelangen geen expert te zijn op het gebied van veiligheid. Dit naar aanleiding van  onze  kritische houding tegenover de onterechte maatregelen die de burgemeester had genomen in verband met het wereldkampioenschap voetbal. Hij vond dat wij ons  moesten neerleggen bij het advies van de gemeente met de daarbij aangegeven  risico`s. (onder andere alcoholgebruik dat kan leiden tot gevaarlijke  situaties)  Hier was overigens in het verleden bij eerdere voetbalevenementen niets van  gebleken en daarvoor waren nu ook geen aanwijzingen. Toch steunde STIP het  beleid van de burgemeester.   

Maar nu de gemeente o.a. met soortgelijke argumenten het verzoek van de  studenten  heeft afgewezen, lijkt David Riphagen (STIP) ineens de expert te willen uithangen op het gebied van veiligheid. Hij vindt alcoholgebruik geen argument bij  het niet verlenen van ontheffingen. Begin juni had hij kennelijke een andere  mening.  Het zou een gekke boel worden in onze stad als de gemeente elk creatief  en ludiek  idee van iedere burger probleemloos zou moeten honoreren. STIP toont met  hun vragen aan dat zij alleen maar oog hebben voor de belangen van de studenten in  onze stad. Er is geen enkele reden om tijdelijk een extra brug op het  Oude Delft  aan te leggen. En dat omdat de nieuwe studenten dan een stukje verder  moeten lopen om bij de studentenvereniging te kunnen komen?   

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat STIP denkt dat studenten alles maar in onze stad mogen doen, omdat zij zo vindingrijk en creatief zijn. Creatief en vindingrijk zijn studenten zeker. Stadsbelangen denkt dat  Delft daar veel aan kan hebben, maar daarbij past geen “knip en buighouding” van de kant van de gemeente richting de studenten. STIP zou zich dat moeten  realiseren. Wat Stadsbelangen betreft handhaaft het college gewoon het standpunt van  de gemeente. De Owee weken zullen ook zonder extra brug best weer een  succes zijn. Fractie Stadsbelangen-Delft