1image-640x360In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 september jl. werd de voortgangsrapportage Griegstraat in Buitenhof en de problemen die daar zijn, besproken. Stadsbelangen Delft is als lokale stadspartij zeer betrokken met de zaken die daar spelen.

In de afgelopen weken kwamen veel mooie berichten voorbij over de aanpak van de politie. Hoe blij waren daar diverse coalitiepartijen daarmee. Logisch want de politie moest voor de zoveelste keer de ontstane problemen, door het softe beleid van de gemeente, gesteund door partijen als Groen Links, PvdA en STIP, tijdelijk oplossen. Maar of de inwoners die in de Griegstraat en omgeving blij zijn, is natuurlijk een andere vraag. Dat was ook waar ik mee begon tijdens onze inbreng.

Men probeert de problemen in deze wijk al vele jaren op te lossen op basis van gezag. Wat daarbij vooral opvalt, is dat door het starten met gezag als oplossing men ook weer eindigt op basis van macht. De politie mag het weer oplossen zoals nu ook weer geprobeerd wordt. Dat is niet goed voor de wijk, maar ook niet voor de jeugd en andere bewoners uit deze wijk, want die hebben hier natuurlijk last van.

Stadsbelangen Delft weet dat men bij de politie op de hoogte is van de groep die de overlast veroorzaakt en men weet wie dit zijn. Stadsbelangen Delft weet ook dat er veel goed werk wordt verricht door het Welzijnswerk in deze buurt. Zij komen steeds weer door het handelen van de politiek in Delft onder prestatiedruk te staan. Ook dat is niet goed. Dat door het harde werken van vele mensen onvoldoende resultaten worden bereikt, is dus niet de schuld van het Welzijnswerk alleen. De politiek en partijen als Groen Links, PvdA, STIP en D66 moeten de hand in eigen boezem steken.

Als klap op de vuurpijl heeft het college van B&W het plan doorgezet om voetbalvereniging Delfia weg te bezuinigen. Dit alles was voor Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft reden om een motie in stemming te brengen. Wij wilden dat het sportpark Delfia betrokken werd bij het oplossen van problemen in deze wijk. Maar nee, zonder te verblozen werd als het ware Delfia in minder dan 10 minuten van de kaart geveegd door de collegepartijen. Duidelijk was dit ook van tevoren al afgesproken was. De oppositie had het nakijken.

In de motie stonden drie zaken genoemd, die de bewoners in de Griegstraat en omgeving heel graag willen. Een samenscholingsverbod, cameratoezicht en strengere handhaving. De motie werd door de collegepartijen en oppositie CDA weggestemd. De enige die een antwoord gaf met goede argumentatie was onze burgemeester mevrouw van Bijsterveldt. Zij wil samen met wethouder de Prez schouder aan schouder aan de slag om de problemen op te lossen. Prima!

De rest van de collegepartijen maakte het echt te bont. Groen Links meende dat de maatregelen die wij noemden alleen voor gemeenten zijn, die wanhopig zijn. Dat spant toch echt de kroon. Groen Links gaf daarbij ook nog even aan dat de camera’s toch binnen een dag gesloopt zouden zijn. Het kan toch niet zo zijn, dat raddraaiers bepalen wat er in een wijk gebeurt? Kortom men bagatelliseert het gewoon en laat de bewoners, zoals mevrouw van der Woude van de VVD ook fijntjes aangaf, gewoon in de steek. Juist de bewoners zijn in wanhoop en een stevig optreden van de gemeente laat juist lef zien. Het moment van praten met deze raddraaiers is wat onze fractie betreft voorbij.

De VVD gaf aan dat over alles wat in onze motie werd gevraagd al toegezegd zou zijn. Dat is niet helemaal waar. Inmiddels is de politiepost ook weer weg, terwijl de ellende voor de bewoners rond dit gebied opnieuw begonnen is.

Kortom wat Stadsbelangen Delft betreft genoeg gepraat en druk op de ketel blijven houden. D66 is ook niet geneigd om eens buiten de kaders te treden in het belang van deze wijk die al vele miljoenen heeft gekost.

Als Groen Links het over wanhoop heeft, dan heb ik wel een puntje waar ze wanhopig van zouden moeten worden als je de woordvoerder van de studentenpartij Stip heb gehoord tijdens dit agendapunt. Het STIP-gemeenteraadslid was namelijk langs de kapper op de Chopinlaan gelopen en constateerde daar dat deze zijn stoep had schoongeveegd en gelijk had hij gezien dat dit op de hele omgeving effect had. Deze student (tijdelijke inwoner van onze stad) snapt dus echt niet waar het om gaat.

Diverse malen heeft Stadsbelangen Delft al gemeld, dat STIP gewoon een ‘ja knik partij’ voor het college is. Normaal kom je als student in Delft studeren en dan integreer je in de stad als student en houd je je aan de regels. Nu is het de omgekeerde wereld en moeten Delftenaren het beleid, dat door deze tijdelijk bewoners van onze mooie stad mede wordt vastgesteld, accepteren. Alles in het voordeel van studenten en bewoners rond de Griegstraat hebben het nakijken bij deze partij. Als je hier logisch over nadenkt, dan zou ik als Groen Links daar wanhopig van worden.

Kijk alleen maar naar alcoholbeleid, openstelling sociëteiten, roeivereniging LAGA met wanhopige Delftenaren die er gek van worden, de situatie in de Kruisstraat en verkamering van onze mooie binnenstad. Er zal binnenkort misschien wel weer een wisseling van de raadsleden komen en de STIP-wethouder zal wellicht weer, net zoals zijn voorgangers na de verkiezingen in het niets verdwijnen met een opgepimpte cv en Delft zit met de gevolgen daarvan.

Al met al was de vergadering om 01.45 uur afgelopen en hadden we weer een avond achter de rug waar alles weer van tevoren was voor besproken door college partijen. Zelfs mensen, die via de webcast mee hebben gekeken, zijn stomverbaasd wat er gebeurde tijdens deze raadsvergadering. Democratie anno 2016? ja in Delft wel.

Dat Groen Links en STIP de vele wijkbewoners tot wanhoop drijven, raakt ons als echte stadspartij. Is Stadsbelangen Delft wanhopig, zoals Groen Links suggereert? Nee, wij blijven met lef gaan voor échte oplossingen om onze inwoners in en rond de Griegstraat weer hoop te geven. Een veilige leef omgeving waar de bewoners recht op hebben!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop