Op 10 maart jongstleden heeft een team van vrijwilligers in de Wippolder het gebiedje rond de vuilcontainers en gezondheidscentrum aan de Nassaulaan opgepimpt. Zelfs wethouder de Prez heeft een helpende hand geboden bij deze werkzaamheden. Wij besteedden hier al eerder aandacht aan op onze website. Zie onderstaande links:
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8193
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8204#more-8204

Aan  het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft : handhaving wildplakkers

Geacht college,

Op 10 maart jongstleden heeft een team van vrijwilligers in de Wippolder het gebiedje rond de vuilcontainers en gezondheidscentrum aan de Nassaulaan opgepimpt. Zelfs wethouder de Prez heeft een helpende hand geboden bij deze werkzaamheden. Wij besteedden hier al eerder aandacht aan op onze website. Zie onderstaande links.

http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8193
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=8204#more-8204

De elektriciteit kasten werden schoongemaakt. Het gedeelte werd opgeknapt om het wildplakken tegen te gaan. Tot onze ergernis constateren wij, na signalen vanuit opnieuw de wijk, dat men gewoon door gaat met plakken op de elektriciteit kasten. We krijgen ook signalen uit andere delen van onze stad dat het daar ook gebeurt. Het is niet moeilijk te achterhalen van welk bedrijf deze posters afkomstig zijn. Volgens de wijkagent worden er forse boetes uitgedeeld mits men op heterdaad betrapt wordt. Wij hebben dan ook de volgende vragen.

  1. Stadsbelangen Delft vindt dat ieder bedrijf verantwoordelijk voor het aanbrengen van reclame-uitingen en de ‘plakkers’ hierover moet infomeren. Is het college het hiermee eens?
  2. Nu is het zo dat als men op heterdaad wordt betrapt, dit leidt tot een boete leidt van € 160,00 euro exclusief 9 euro administratiekosten. Als je niet op heterdaad betrapt wordt, wordt er dan contact opgenomen met het bedrijf/organisatie waarvoor reclame wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  3. Als Delftenaren hun vuilniszak te vroeg buiten zetten dan mag de BOA van de gemeente Delft in de vuilniszak kijken om te zien van wie deze afkomstig is. De bewoner krijgt dan alsnog een forse boete. Kan het college de bedrijven waarvoor deze reclame-uitingen zijn aanschrijven en alsnog een boete opleggen of tenminste de rekening sturen voor het schoonmaken van de openbare ruimte? Zo nee waarom niet? Zo ja hoe vaak is dit al gebeurd en hoe hoog zijn de boetes die opgelegd zijn?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop