Schriftelijke vragen Delfts Icoon

Betreft: kunstwerk Icoon Spoorzonegebied
Delft, 15 augustus 2018

Geacht college,

Recentelijk verscheen in het AD een artikel dat achter de schermen wordt gewerkt aan een historisch kunstwerk in het Spoorzonegebied. Historische iconen (6 mannen en slechts 2 vrouwen) met aan hun voeten een sprankelende fontein.

Eind 2016 werd de gemeenteraad geconfronteerd met het voorstel van het college om indicatief 1 miljoen euro te reserveren voor een aansprekend Icoon in het Spoorzonegebied. Het zou een publiekstrekker moeten worden, maar hoe het er kwam uit te zien was nog niet bekend. Onze fractie was toen tegen dit voorstel gezien de financiële situatie van Delft. Op een motie vanuit de raad om de reservering te laten vervallen antwoordde het college: “Er ligt nu nog geen voorstel voor om daar een besluit over te nemen. Het staat de fracties uiteraard vrij om daarover een motie in te dienen, maar het college zou echt graag willen voorstellen om nog even af te wachten. Wij gaan namelijk komen met een nadere uitwerking van dit voorstel over het icoon in de Spoorzone. Daarmee ontraadt het college deze motie.”

Recentelijk verscheen in het AD een artikel, waaruit de conclusie getrokken zou kunnen worden dat dit kunstwerk het beoogde Icoon wordt en dat hier kennelijk achter de schermen een besluit over is genomen gezien de voorbereidingen van de betreffende kunstenaar.

Onze fractie kan zich niet herinneren dat de gemeenteraad over het idee eerder werd geïnformeerd dan wel hierover een besluit nam. De betrokkenheid van de initiatiefneemster voor dit idee (de voormalig projectdirecteur van de Spoorzone) is opmerkelijk. Niet dat onze inwoners geen ideeën mogen hebben, maar het plotselinge voorstel eind 2016 om alvast 1 miljoen voor een dergelijk project te reserveren zonder dat al bekend was hoe het Icoon eruit zou komen te zien, zal toen niet uit de lucht zijn komen vallen. Onze fractie heeft de volgende vragen.

  1. Wordt het nu aangekondigde kunstwerk (historische iconen met sprankelende fontein) het Icoon, waarvoor in november 2016 werd besloten indicatief 1 miljoen euro te reserveren? Zo ja, waarom is de gemeenteraad hierover dan niet eerder geïnformeerd?
  2. Krijgt de gemeenteraad sowieso de mogelijkheid een besluit te nemen over dit idee of zijn de voorbereidingen, gezien bedoeld artikel in het AD, al van dien aard dat de raad alleen nog maar ja kan zeggen? En waarom zijn onze inwoners niet uitgenodigd om ideeën voor een icoon in het Spoorzonegebied in te dienen?
  3. Was het idee van de initiatiefneemster eind 2016 al bekend toen de raad werd voorgesteld indicatief 1 miljoen euro te reserveren en zo ja, waarom werd de raad hierover niet geïnformeerd?
  4. Indien vraag 3 met nee wordt beantwoord, wil onze fractie graag weten wanneer het idee van de initiatiefneemster bij de gemeente werd ingediend en waarom dit idee niet eerder met de gemeenteraad werd besproken.
  5. Zijn er meerdere ideeën ingediend voor een icoon in het Spoorzonegebied? Zo ja, welke?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *