Rode loper geen hardloper!

Stadsbelangen Delft was opgevallen dat de rode loper, waarvan men in de vorige
collegeperiode de mond vol had, nog steeds niet zichtbaar is. Ook van inwoners kregen wij hierover signalen. Dat werd ook nog eens bevestigd tijdens ons werkbezoek aan Stichting Centrum Management Delft, die ook geen antwoord kon geven over de voortgang van de rode loper. Voor Stadsbelangen Delft reden om schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft : schriftelijke vragen over stand van zaken rode loper

Delft, 18 maart 2019

Geacht college,

Het vorige college, wethouder Harpe, heeft destijds de gemeenteraad laten weten dat er budget beschikbaar was voor om de rode loper (Oude Langedijk, Peperstraat, Binnenwatersloot) te realiseren.

In de toelichting over stand van zaken in een brief van het college aan de gemeenteraad,
dd. 26-10-2017, gaf het college hierover een positief beeld. Zie onderstaande link.

https://ris.delft.nl/internet/overige-stukken_41186/category/publicatiestuk/ingekomen-stukken-raad_72/college-van-bw-stand-van-zaken-rode-loper_68008/college-van-bw-stand-van-zaken-rode-loperpdf_456083.pdf

Het is onze fractie opgevallen dat er weinig of niets te merken is als het gaat om de voortgang van de rode loper. Tijdens een werkbezoek van onze fractie aan de Stichting Centrum Management Delft hebben we de vraag neergelegd of zij tevreden waren over de voortgang rode loper. Genoemde Stichting had hierover geen nadere informatie. Ook vanuit de gemeente blijft het stil over de voortgang van het project rode loper.

Het toeristenseizoen staat voor de deur en het zou toch fijn zijn, nu de werkzaamheden direct gelegen aan de Binnenwatersloot voorbij zijn, dat deze rode loper eindelijk een profiel gaat krijgen.

Reden om volgende vragen aan het college voor te leggen.

  1. Wat is de stand van zaken over de voortgang van de rode loper en op welke termijn wordt de rode loper nu gerealiseerd?
  2. Wordt bij realisatie van de rode loper ook de Nieuwe Langedijk betrokken, zoals oorspronkelijk ook afgesproken was? Zo nee, waarom niet?

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop
fractievoorzitter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *