‘Robin Hood’ voor zichzelf?

Afgelopen maanden heeft de fractie van Stadsbelangen Delft schriftelijk vragen gesteld over Sjoerd S., die door oud-Wethouder Bolten van Groen Links als een ‘Robin Hood’ was binnengehaald. Hij was speciaal ingehuurd door de gemeente Delft om met Delftse cliënten met een minimum inkomen aan de slag te gaan als zij problemen hadden. En vooral te helpen met financiële problemen.

Later bleek dat deze ‘Robin Hood’ vooral aan zichzelf dacht en mensen nog verder in financiële problemen hielp. Drie uitzendingen van het programma Opgelicht deden verslag van de praktijken van de heer Sjoerd S.

Afgelopen tijd is onze fractie diverse keren benaderd door slachtoffers en ook zijn er de afgelopen tijd weer aangiften gedaan. Volgens het OM is het onderzoek in volle gang en zal Sjoerd S. zich waarschijnlijk moeten verantwoorden bij de rechter.

Slachtoffers van deze ‘Robin Hood’ hebben geprobeerd toenadering te zoeken bij gemeente en er is een gesprek geweest met wethouder Brandligt van Groen Links. Ook is er een zwartboek aangeboden, maar dat werd door de gemeente Delft geweigerd in ontvangst te nemen. Waarom? Wij snappen dit tot op de dag van vandaag niet. De gemeente stelt dat zij geen partij zijn in deze zaak. Of deze stelling van de gemeente houdbaar is, is zeer de vraag. Sjoerd S. gebruikte ruimte van de gemeente, ontving daar cliënten, had een emailadres van de gemeente en gebruikte briefpapier van de gemeente.

In ieder geval heeft de fractie Stadsbelangen Delft zijn tanden in deze zaak gezet, want er zijn naar aanleiding van de antwoorden door het college op onze schriftelijke vragen meer vragen bijgekomen. Inmiddels weten wij dat ook een andere fractie een poging heeft gedaan om alsnog het zwartboek van slachtoffers, dat wij in ons bezit hebben, alsnog te krijgen. En er hebben zich nog meerdere Delftse slachtoffers zich gemeld.

Opvallend dat bij dit onderwerp andere fracties in de gemeenteraad zich stilhouden. Dat was niet het geval toen recentelijk problemen aan het licht kwamen bij de financiële winkel, waardoor vermoedelijk een wethouder uit Schiedam moest aftreden. Diverse fracties riepen toen, dat cliënten nooit de dupe mogen worden, maar over deze ‘Robin Hood’ kwestie blijft het stil. Geldt hier soms het spreekwoord: wat niet weet, wat niet deert?’

We gaan het allemaal meemaken en de fractie van Stadsbelangen Delft wacht de gerechtelijke procedure nu af. Of het standpunt van de gemeente, die zegt geen partij te zijn dan nog stand houdt, is zeer de vraag. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bram Stoop
Stadsbelangen Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.