Reinier de Graaf Gasthuis moet in Delft blijven!

Het ziet er vooralsnog naar uit dat de geplande bouw van een nieuw  ziekenhuis niet zal worden gerealiseerd op de plek tussen het  zogenaamd B- en H-gebouw van het Reinier de Graaf Gasthuis.   

De nieuwbouw, die in 2006 al van start had moeten gaan, zou  volgens de voorzitter van de raad van het bestuur op de geplande  locatie niet exploitabel zijn. Bovendien wil men een locatie die beter  bereikbaar is met het openbaar vervoer. Men is op zoek naar of een  andere locatie in Delft of een locatie buiten Delft.   

Op zichzelf vreemd, dat de raad van bestuur nu pas tot de ontdekking  komt dat de geplande nieuwbouw niet exploitabel zou zijn en dat de bereikbaar per openbaar vervoer onvoldoende is. Omdat men de nieuwbouwplannen nu uitstelt, wil men de bestaande gebouwen ter  overbrugging renoveren. Dat lijkt op een onwenselijke vorm van  geldverspilling. Geld investeren in gebouwen die binnen afzienbare  tijd mogelijk weer gesloopt zullen worden.   

Stadsbelangen roept de raad van bestuur op er alles aan te doen  om nieuwbouw zo snel mogelijk in Delft te realiseren. Delft zonder  eigen ziekenhuis is niet acceptabel. Inmiddels heeft de VVD  wethouder Rensen gevraagd de raad zo snel mogelijk te informeren over de activiteiten die het college richting het ziekenhuis heeft  ondernomen dan wel nog gaat ondernemen. Stadsbelangen wacht deze informatie af, maar vindt dat het  college van B&W zich maximaal moet inzetten om het  ziekenhuis voor onze stad te behouden.   

Fractie Stadsbelangen-Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *