In de raadsvergadering van 31 maart 2016 stond het inleidend referendumverzoek ‘geen AZC in Delft’ op de agenda, die inwoners hadden ingediend. Onnodig leidde dit verzoek dat een debat dat nergens op sloeg en zelfs een schorsing van ca. een uur opleverde.

De geschiedenis herhaalde zich, want ook in 2011 stond een verzoek voor een referendum op de agenda. Ook toen had de referendumkamer positief geadviseerd over het referendumverzoek. Zie bijgaande link. http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=3357

Door zelf verwarring de scheppen, probeerden enkele fracties de beslissing een maand uit te stellen. Bekend is, dat de ChristenUnie, de PvdA en het CDA positief staan tegenover een AZC in Delft. Het referendumverzoek over dit onderwerp kwam hen dus niet goed uit. Met opmerkingen van: ‘we weten niet exact wat we nu besluiten’, maak je jezelf ongeloofwaardig. Kom voorbereid naar een vergadering en probeer geen mistbanken op te werpen. Zeg dan gewoon dat je tegen het inleidend verzoek bent, omdat het onderwerp je niet bevalt.

Ook onze fractie heeft grote vraagtekens over de wijze waarop dit verzoek is geregisseerd door Onafhankelijk Delft. Hun initiatiefvoorstel raakt kant noch wal en schept verwarring. Bovendien komt er geen AZC in Delft en is daar ook geen sprake van. Waarover moeten inwoners zich dan uitspreken? Over iets wat in Delft niet komt?

Dat neemt niet weg dat Delft een referendumverordening heeft en de referendumkamer een positief advies gaf over het inleidend verzoek. Met andere woorden: het verzoek voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan in de referendumverordening. Dat was de reden voor ons om akkoord te gaan met het inleidend verzoek. Bovendien gaat het om een verordening die de raad zelf heeft vastgesteld. Vreemd om dan te roepen, dat je niet weet wat je nu wel of niet beslist.

Volgens Joëlle Gooijer van de ChristenUnie kan een referendum over dit onderwerp tot tweespalt in de samenleving leiden. Een uitspraak, die juist voeding hieraan kan geven. Bij een referendum gaat het altijd over tegenstellingen in de samenleving over onderwerpen. Het is juist de taak van de raad een referendum in goede banen te leiden.

Ondertussen blijkt nu voor de tweede maal in Delft, dat er fracties zijn, die alleen voor het instrument referendum zijn als het hen goed uitkomt én het onderwerp hen bevalt. Op deze wijze heeft het geen zin de referendumverordening in stand te houden.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman