Referendum Camping Delftse Hout?

Het is nog niet zeker of er daadwerkelijk een referendum gehouden zal worden over de uitbreiding van de camping bij de Delftse Hout. Afgelopen maandag bleek dat er nog ca. 2.000 handtekeningen nodig waren om het  totaal aantal van 4.000 handtekeningen te halen. Men heeft nog tot  11 augustus 2006 de tijd om dit aantal te halen.   

Inmiddels moet je je afvragen wie “men” is. De initiatiefnemer, de heer  Kiel,  blijkt een echte compagnon te hebben gevonden (of was dat altijd al zo) in Jan Peter de Wit van Leefbaar-Delft. In een brief aan de lijsttrekkers van de  landelijke politieke partijen vroeg de Wit deze week of zij hem wilden helpen om het aantal handtekeningen te kunnen halen. “Anders halen we het niet”. Ook de SP doet volop mee om de benodigde handtekeningen te verzamelen.  Stadsbelangen vindt het bedenkelijk dat politieke partijen zich in deze  situatie  bemoeien met een instrument dat voor burgers is bedoeld. De rol van de politiek is uitsluitend ervoor zorgen dat er een instrument als een referendum is en dat  onze inwoners de mogelijkheid hebben om dit instrument ook te kunnen  gebruiken.   

Het is nu aan burgers zelf om hun actie op een succesvolle wijze af te  ronden.  Daarna is de politiek weer aan zet. Dat neemt overigens niet weg dat  Stadsbelangen de Delftse referendumverordening altijd al een papieren  tijger  heeft gevonden.Vooral de linkse partijen slaan zichzelf op de borst dat zij toch mooi  een instrument  in het kader van burgerparticipatie hebben gerealiseerd, maar tegelijkertijd worden er drempelverhogende voorwaarden aan verbonden.   

Stadsbelangen heeft recentelijk in de raad een amendement ingediend om het  aantal handtekeningen, om een referendum te kunnen organiseren, gelijk te  houden aan de kiesdeler. (ca. 1.165) Een soort 38e raadszetel, maar dat wilde de overgrote meerderheid van de raad niet, want het zal toch gebeuren dat er echt een referendum in Delft wordt gehouden? Als ons amendement zou zijn aangenomen, had er nu een referendum gehouden kunnen worden. Het is helaas anders gelopen.   

Stadsbelangen is benieuwd naar het resultaat op 11 augustus.  
Fractie Stadsbelangen-Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *