Het is  een tijd stil geweest rond de zaak Sjoerd S in Delft. Op 27 juli 2021 verscheen er weer een artikel in het AD Delft. Er was een regie zitting geweest waarin duidelijk werd gemaakt waar de heer Sjoerd S van verdacht wordt. Veel is er al over geschreven en gevraagd. maar nu is dan eindelijk duidelijk waar deze persoon van wordt beschuldigd. Hart voor Delft houdt zich niet bezig met schuldvraag van de heer Sjoerd S.  maar wel met de vraag wat de rol was van de gemeente Delft. De fractievoorzitter van Hart voor Delft Bram Stoop volgt deze zaak namens de fractie al vanaf 2018.

De heer Sjoerd S deed zich voor als boekhouder en belastingadviseur. Het geld wat hij wist los te krijgen bij zijn cliënten ging onder andere naar vrouwen die in het buitenland verbleven zo is te lezen in het artikel in AD Delft. Deze forse fraudezaak gaat terug tot het jaar 2010. Dat was ook de periode dat de heer Sjoerd S vanuit een kantoor in het stadskantoor, dat ter beschikking was gesteld door de  gemeente Delft, zijn diensten aanbood. Speciaal was hij hier door gemeente Delft voor aangetrokken. Toenmalig Groen Links wethouder Bolten had een Robin Hood binnengehaald, die de Delftenaren met een minima en kwetsbare personen ging helpen om te voorkomen dat ze in de problemen zouden komen. Zo stond het ook letterlijk destijds in de krant (AD).

Hart voor Delft volgt deze zaak al 4  jaar en wij zijn ervan overtuigd dat dit een  zaak is waar dingen gewoon niet kloppen. Zeker niet aan de kant van de gemeente. Een voorbeeld is dat Groen Links wethouder Brandlicht een aangeboden zwartboek van slachtoffers weigerde in ontvangst te nemen, waarin beschreven werd wat er fout is gegaan met de heer Sjoerd S. Cliënten werden door de balie zoals in het contract met de gemeente was vastgelegd door de gemeente Delft doorverwezen naar Sjoerd S. Vreemd is dan ook dat wij niet kunnen begrijpen dat de gemeente Delft tot op de dag van vandaag blijft volhouden dat ze geen partij waren in deze zaak. Dat is dan ook iets waar Hart voor Delft  ernstige twijfels bij heeft.

Als de verdenkingen kloppen dan heeft hij vooral aan zichzelf gedacht en minder aan de cliënten waar het om ging. Apart in deze zaak is ook dat er weinig reacties uit de politiek kwamen in de afgelopen jaren. Behalve D66 die wel vond dat er iets mee moest gebeuren. Hart voor Delft waardeert dat maar ook in de politiek heb je er mensen bij die kosten wat het kost bewust een beeld willen creëren dat niet klopt. Mevrouw Gaal van Onafhankelijk Delft stuurde stiekem recentelijk één van de ernstig gedupeerde slachtoffers een mail (in ons bezit) waar zij aangaf dat wij als fractie het alleen allemaal deden om in de krant te komen. Daarmee wellicht niet beseffen wat dit soort mailtjes bij een slachtoffer doen. Zelf heeft zij zich in de afgelopen jaren nooit bemoeid of zich uitgelaten over deze kwestie. Dat is een voorbeeld van een raadslid onwaardig gedrag. Hoe diep ben je dan gezonken?

Hart voor Delft is erg begaan met de slachtoffers waarvan ook mensen onder behandeling zijn vanwege het trauma dat ze ervan overgehouden hebben. Hart voor Delft hoopt dat het recht zal zege vieren en is reuze benieuwd hoe de rechter oordeelt. De rol van de gemeente in deze kwestie blijft voor ons, zoals eerder beschreven, belangrijk. Sjoerd S heeft ook nog eens twee jaar gratis in het stadskantoor gezeten waar hij gebruik maakte van gemeentelijke faciliteiten (balie, emailadres, briefpapier etc.). Cliënten kwamen binnen via de balie van de gemeente Delft en dachten dat ze door gemeente Delft geholpen werden.

Hart voor Delft is benieuwd naar de inhoudelijke behandeling van deze rechtszaak. Misschien dat slachtoffers deze zaak dan af kunnen sluiten als er uiteindelijk een uitspaak is. Of het dan afgedaan is voor de gemeente Delft, gaan we dan bekijken. De rol van de gemeente in deze kwestie blijft naar onze mening bedenkelijk. Kortom: het laatste woord hierover is nog niet gevallen.

Bram Stoop