Puntensysteem horeca in commissie

Op donderdag 28 juni werd in de commissievergadering het puntensysteem voor de Delftse horeca besproken.
Commissielid Marcel Koelewijn had voor dit onderwerp de volgende bijdrage:

Stadsbelangen Delft vind dat de regeling incidentele festiviteiten, waaraan het puntensysteem is gekoppeld, zich intussen heeft gemanifesteerd als een ‘draak van een regeling’.

Het doel van de regeling onderschrijven we, voor wat betreft het voorkomen van ‘overlast’.

Maar, zoals het college stelt in de brief gericht aan de heer De Laat en De heer Mentink, dat Delft ‘uniek’ is, wat ik ook graag onderschrijf, lijkt de verhouding tussen leefbaarheid en levendigheid nu uit balans te raken.

De avond en weekendfestiviteiten vinden al sinds jaar en dag plaats op nagenoeg dezelfde plaatsen en de Delftse evenementen zijn een ieder ook al goed bekend.

Graag wil ik de verstoring in de balans tussen ‘leefbaarheid en levendigheid’ toespitsen op de zondagmiddag tussen 3 en 6 uur.

Met name deze zondagmiddag mini-concerten zorgen voor verlevendiging van de Delftse binnenstad.

Een soort ‘Delluf bruist’ om het maar eens een naam te geven.

Voorzitter, het is mijn ervaring dat op zondagmiddag vele Delftenaren vanuit de wijken naar de binnenstad komen om, zeker in de zomer, gezellig livemuziek te luisteren op één van de terrassen.

Door de regeling incidentele festiviteiten en het daaraan gekoppelde puntensysteem zo strak te handhaven, zoals nu dus gebeurd, is de situatie ontstaan dat een artiest of band, zeker met dit mooie weer, binnen voor een lege zaak staat te spelen, terwijl iedereen buiten zit.

Ook heb ik inmiddels veel Delftenaren en mensen van buiten Delft gesproken, die graag op zondagmiddag de binnenstad bezoeken. Deze mensen zeggen, als ze horen van de beperkingen t.o.v. live muziek; “Zondagmiddag van 3 tot 6, waar praten we eigenlijk over?”

Even terug naar het overleg tussen de ondernemers en de bewoners, zeker niet onbelangrijk!

Deze discussie is, naar mijn idee, veel te smal gevoerd. Zeker niet alle horecaondernemers zijn, of voelen zich vertegenwoordigd door Koninklijke Horeca afdeling Delft, en zeker niet elke binnenstadbewoner is lid van of voelt zich vertegenwoordigd door één van de belangenverenigingen. Om nog maar niet te spreken over de Delftenaren uit de wijken en de bezoekers van buiten de stad.

Voorzitter, Stadsbelangen Delft gaat ervan uit dat, als we nogmaals met alle betrokkenen om de tafel zouden gaan, we de gezamenlijke conclusie zouden kunnen trekken dat van; Cumulatie van geluid en de mogelijk daaruit voortvloeiende overlast, er zeker op de zondagmiddag geen sprake van zou zijn, als we praten over, al dan niet akoestische muziek op een aantal terrassen.

Stadsbelangen Delft pleit dus voor opschorting van de handhaving van de regeling/puntensysteem, zeker voor wat betreft de zondagmiddag. We zijn voor hernieuwd overleg met de betrokken partijen, met de kanttekening dat de discussie breder getrokken dient te worden, dan alleen met de belangenverenigingen, die naar ons idee, te beperkt zijn om als algehele vertegenwoordiging te dienen.

Ook zien we graag dat de regeling zo spoedig mogelijk wordt geëvalueerd en herzien.

Dankuwel.

Stadsbelangen Delft
Marcel Koelewijn

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *