Onrealistische ‘Blow motie’

Afgelopen raadsvergadering stond het manifest ‘Joint regulation’ (wietteelt) op de agenda. Na ruim 35 jaar gedogen wil een aantal gemeenten zelf hun coffeeshops van wiet gaan voorzien. Hiermee wordt volgens deze gemeenten de illegale wietteelt uit de criminaliteit gehaald. Stadsbelangen Delft vindt dit idee wel erg kort door de bocht en heeft tegen de motie van de SP gestemd. De motie had als strekking dat Delft het manifest mee ondertekent. De motie werd door een meerderheid ondersteund.

Er is 35 jaar gedoogd. Uit het onderzoeksrapport van Van de Donk uit 2009 blijkt, dat er destijds ernstige fouten zijn gemaakt door de politiek en dat het gedogen, of te wel je hoofd voor het probleem omdraaien, ernstig uit de hand is gelopen. Van de Donk gaf in 2009 al aan dat 20% van de illegale wietteelt naar de coffeeshops gaat en 80% naar het buitenland wordt geëxporteerd. Nederland staat nog steeds op nummer 1 als het gaat om de wietteelt.  Dit geeft al aan dat de naam Nederwiet niet onterecht is ontstaan in Europa. Deze nederwiet wordt geproduceerd door professionele organisaties die wiet kweken. Dat zit tegen harddrugs aan en is een geliefd product in omliggende landen.

Stadsbelangen Delft is voorstander van de aanpak van criminaliteit die voortvloeit uit de wietteelthandel.  Een manifest waarin gevraagd zou zijn om legalisering van softdrugs had meer voor de hand gelegen dan het manifest, waarvan de meerderheid van de raad vond dat dit ondertekend moest worden. Wat het manifest voorstelt, is niet mogelijk, omdat hiervoor verdragen zijn getekend, die dit verhinderen. Inzet om deze verdragen van de tafel te krijgen zou ons meer aanspreken. Stadsbelangen Delft vindt dat dit wietprobleem op Europees niveau aangepakt moet worden.

De meerderheid van de gemeenteraad heeft geen besef hoe groot dit softdrugs probleem inmiddels is. Ten tijde van het rapport Van de Donk sprak men al over een omzet van 30 miljard per jaar alleen in Nederland. Om als gemeente zelf wietteelt te kweken, is dus uiterst discutabel. Alleen de beveiliging zal wellicht een vermogen gaan kosten zo niet onbetaalbaar zijn. Dit nog afgezien van het feit, dat de illegale wietteelt grotendeels naar het buitenland wordt geëxporteerd.

De initiatiefnemers van dit manifest zijn twee PvdA burgemeesters en één burgemeester van D66. Deze landelijke politiek partijen zijn ook mede verantwoordelijk voor het feit dat het gedoogbeleid ernstig uit de hand is gelopen. Stadsbelangen Delft heeft vaker aangegeven, dat er te veel beleid op beleid wordt gemaakt zonder adequate evaluatie van het bestaande beleid. Het is te simpel om als overheid te roepen, dat we dan zelf maar wiet gaan kweken en voorbij te gaan aan het eigen falend beleid. Alleen bij die gedachte worden wij al licht in ons hoofd en dan hebben we nog niet eens een blow op.

De veroorzakers van dit probleem proberen nu zelf het probleem op te lossen door een onbetaalbaar en onhaalbaar plan te verzinnen. Reden voor Stadsbelangen Delft om tegen de motie van de SP te stemmen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *