Vier jaar geleden hebben wij het idee van een restschuldlening geopperd onder de naam Harnaschpolderhypotheek. We constateerden dat banken erg terughoudend waren geworden met het verstrekken van hypotheken. Gezinnen met een restschuld maakten al helemaal geen kans om naar een grotere woning door te stromen en bouwprojecten stagneerden.

Toenmalig wethouder Vokurka (D66 ) serveerde het idee meteen af. Het leek hem te ingewikkeld, riskant, duur en eigenlijk ook niet echt nodig. Ons idee van destijds lijkt echter niet onopgemerkt gebleven. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) heeft nu een restschuldlening ontwikkeld. Deze lening, in de volksmond ‘onderwaterhypotheek’ genoemd, wordt voor het eerst in de Gelderse gemeente Druten uitgerold.

Tijdens de commissievergadering RVW van 29 oktober jl. hebben wij het college van B&W op dit product gewezen. Op ons verzoek om in contact te treden met het SVN werd bij monde van wethouder De Prez gematigd positief gereageerd. Hij wees op het feit dat Delft in de Harnaschpolder al werkte met de starterslening. Het woord zegt het al. Hier gaat het dan alleen om starters, maar de onderwaterhypotheek gaat over veel meer dan starters. Nadat hij aangaf bereid te zijn er naar te willen kijken, mompelde hij nog iets van een herstellende woningmarkt en als je lang genoeg wacht komt het misschien vanzelf wel goed.

Wij willen dat het college er serieus werk van gaat maken. Uit recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat er nog ruim 1 miljoen huizen onder water staan. Het zijn vooral de jongere generaties die hier onder gebukt gaan en het kan volgens DNB nog wel eens heel lang duren voordat we van dit probleem verlost zijn.

Wij hopen dat het college een voorbeeld neemt aan de wethouder van de gemeente Druten. ‘ Ik ben ontzettend blij met het initiatief van SVN en vind dat wij als gemeente verplicht(!) zijn hierin te investeren’, stelt hij.

Behalve dat het voor Delft goed zou zijn dat er meer en sneller gebouwd gaat worden, mogen wij ook niet generaties jongeren gevangen houden in hun hypotheek. De problemen in de woningmarkt zijn een direct gevolg van falend overheidsbeleid en een schandalig functionerende financiële sector.

Als je als lokale overheid hier iets aan kunt doen, mag je dat gewoon niet nalaten.

Stadsbelangen Delft
Werner Bremer