PERSBERICHT

Delft, 11 april 2019

Met enige verbazing heeft het bestuur van Stadsbelangen Delft kennis genomen van het artikel in het AD van 11 april 2019 over een mogelijke fusie met Onafhankelijk Delft (OD) om één stadspartij te realiseren.

Martin Stoelinga geeft in het AD aan dat de fusie bijna rond is. Hoe hij daarbij komt, is een raadsel. Daarnaast heeft de journalist onvoldoende onderzoek gedaan naar de juiste stand van zaken op dit moment.

Het bestuur van Stadsbelangen Delft (SD) hecht er waarde aan om in dit stadium de juiste informatie te verstrekken om misverstanden te voorkomen. Het klopt dat Theodor van der Lans een inventarisatie heeft gedaan over de mogelijkheden om tot een fusie te komen, maar zijn verkenning had alleen betrekking op OD.

Binnen Stadsbelangen Delft (SD) is de verkenning gedaan door Aad Meuleman. Dat heeft geleid tot een voorstel dat het bestuur van SD gaat doen aan de leden op de Algemene Ledenvergadering. Een voorstel om in gesprek te gaan met OD om te zien of en zo ja hoe een fusie en daarmee realisatie van één stadspartij mogelijk is. Als de leden akkoord gaan met het voorstel van het bestuur, zullen daarna verdere acties worden ondernomen.

Of dat daadwerkelijk gaat leiden tot een fusie en één stadspartij is nu nog niet aan te geven. De grondhouding is zowel bij het bestuur als de fractie positief en de interne gesprekken waren constructief. Uiteindelijk is het aan de leden van SD om, als verdere activiteiten positief verlopen, later te besluiten of een fusie al dan niet kan worden gerealiseerd.

Bestuur Stadsbelangen Delft
Hans Haakman/voorzitter