Nota dierenwelzijn – Ruimte & Verkeer – 14 januari 2021

In de zomer 2020 hadden wij de nota Dierenwelzijn geagendeerd. 14 januari 2021 werd deze eindelijk behandeld in de Cie R&V.

Bestuursvoorzitter bij de Wildopvang in Delft, Willeke van den Heuvel, had zich aangemeld als inspreekster bij dit onderwerp om duidelijk te maken hoe hoog de nood bij de wildopvang is.

In de nota staat o.a. dat de gemeente financiële ondersteuning geeft aan 3 organisaties:

Streekdierentehuis ’t Julialaantje: € 40.000

Dierenambulance € 7.500

Wild en vogelopvang € 12.500

De Wild en Vogelopvang komt voor het eerst in aanmerking voor financiële ondersteuning nadat zij al sinds 2012 tevergeefs aanvragen doen bij de gemeente Delft. De opvang dreigde in 2019 failliet te gaan. Dankzij heel veel inwoners van Delft en omliggende gemeentes zijn ze er nog. Burgers hebben massaal geld en voeding gedoneerd maar vooral ook heel veel steun gegeven. Het is best vreemd dat deze de wild- en vogelopvang in Delft niet allang ondersteund wordt door de gemeentes in Zuid-Holland en natuurlijk ook de provincie Zuid Holland, aangezien zij de enige opvang in heel Zuid-Holland is die alle dieren uit het wild opvangen.
De organisatie heeft bij alle gemeentes waar zij dieren voor opvangen, de provincie en het ministerie aangeklopt voor ondersteuning.

De gemeentes Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en Schiedam geven nu ondersteuning en betalen de kostprijs (€ 42,50) per dier dat wordt opgevangen, Pijnacker-Nootdorp betaalt helft van de kostprijs. Delft heeft nu in de nota Dierenwelzijn een vast bedrag van € 12.500 toegezegd maar met de 1138 dieren in 2020 (vogels, roofvogels, egels, vleermuizen, hazen, konijnen, vossen enz.) de ze hebben opgevangen komt dit slechts neer op een bedrag van € 11 per dier. 1/3 van de opgevangen dieren komt namelijk uit Delft, dit komt waarschijnlijk doordat Delft aan het verstedelijken is, de ruimte voor onze dieren in het wild wordt minder en minder in vergelijking met andere gemeentes.

Wild en vogelopvang wil niet afhankelijk zijn van donaties en subsidies en weet ook dat de gemeente Delft er niet zo best voor staat, ze zijn al heel blij dat Delft dit geldbedrag heeft toegezegd. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente Delft ondersteuning geeft in de vorm van ruimte. De huidige ruimte is ooit gebouwd voor de opvang van 300 dieren, echter het tienvoudige aan dieren wordt opgevangen, ruim 3000 in 2020. De kooien staan opgestapeld in elke hoek van het gebouw en het komt voor dat er gewoon geen plek is, dan is het nodig het bureau leeg te ruimen, het koffiezetapparaat op de grond te zetten en overal kooien te plaatsen.

De direct naastliggende Kindertuinen is een optie voor uitbreiding. Deze grond wordt amper gebruikt en staat ¾ van het jaar leeg. Een mooie combinatie voor kinderen is mogelijk, als wild- en vogelopvang een gedeelte van deze grond mag gebruiken. Er zou een een modern opvangcentrum en een winkel gebouwd kunnen worden waar voor kinderen ook veel te beleven is. Zo kunnen scholen/klassen rondleidingen krijgen, voorlichting over flora en fauna krijgen, leren over de dieren in het wild en mogelijk helpen waar nodig met verzorging en schoonmaken. Crowdfunding in Zuid-Holland is een goede tool die ingezet kan worden om het gebouw en de winkel te realiseren.

Het mes snijdt wel aan 2 kanten, wild- en vogelopvang krijgt de uitbreiding die zo vreselijk nodig is en kinderen kunnen leren en horen over alles waar deze organisatie de kennis van in huis heeft.

Wethouder Brandlicht gaf aan dat hij wil nagaan wat de mogelijkheden zijn met de grond van de Kindertuinen. Ik heb in mijn 2e termijn gevraagd of dit als toezegging genoteerd mag worden. Dit is het inderdaad en we gaan goed monitoren hoe dit gaat verlopen. Hoe eerder hoe beter want de aankomende zomer wordt weer nijpend qua ruimte en geld.

Bijdrage Sylvia Grobben in de commissie R&V:

In de eerste plaats wil ik dank uitspreken voor de nota dierenwelzijn. GS is oprecht blij met deze nota en het feit dat de gemeente Delft haar verantwoording neemt het dierenwelzijn in Delft te waarborgen en nog belangrijker, te verbeteren. Het is uitermate jammer dat de afgelopen jaren de samenwerking, zoals beschreven in de nota, is verwaterd tussen de uitstekende organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn.

Het is goed dat de gemeente de instrumenten waaronder de website gaat inzetten om inwoners van Delft te informeren over de verschillende organisaties en wat zij betekenen voor het dierenwelzijn in Delft, wij denken dat het belangrijk is deze organisaties te verbinden en hiermee een betere samenwerking te bewerkstelligen. Het komt de dieren alleen maar ten goede.

Eigenlijk streven de organisaties benoemd in de nota hetzelfde doel na, het dierenwelzijn verbeteren. Om even terug te gaan naar de inspreker voor Wild en vogelopvang, mevrouw Van den Heuvel die ons verteld heeft dat haar organisatie gemiddeld 3000 dieren opvangt per jaar waarvan ongeveer 1000 van deze opgevangen dieren afkomstig zijn uit Delft. Dit is 1/3 van het totaal op gevangen dieren. Om een voorbeeld te noemen van hoeveelheid: Pijnacker-Nootdorp 322 dieren, Leidschendam-Voorburg 84 dieren, Schiedam 79 dieren.

De dieren in Delft staan er slechter op dan in deze gemeentes, en ik begrijp ook dat er elk jaar meer dieren bijkomen, elk jaar stijgt het aantal op te vangen dieren in Delft en andere gemeentes. Hoe komt dat, kan het iets te maken hebben met de ambitie van Delft te bouwen.

We willen dit, we willen dat, we gaan hier bouwen we gaan daar bouwen, hup we gaan 15.000 woningen bouwen enzovoort. Dit moet een weerslag hebben op de dieren in het wild, de konijnen, de hazen, de vogels, de reptielen en noem maar op, hier kunnen we niet om heen, hier moeten we onze verantwoording nemen. Het is goed dat de gemeente de verantwoordelijkheid onderkend en de samenwerking met de benoemde organisaties verlengt c.q. aangaat.

Het zou interessant zijn om te achterhalen waarom er in Delft veel meer dieren opgevangen moeten worden dan elders in Zuid-Holland. Echter om bij de inspreker te blijven, de organisatie wildopvang, de enige wildopvang in Zuid-Holland, de enige die alle dieren, vogels, egels hazen, konijnen, vossen enz. het is niet genoeg, de organisatie zit, door de stijgende hoeveelheid dieren met meer problemen. Een rondje bij de genoemde gemeentes leerde mij dat het merendeel een kostprijs per dier betaalt en 1 gemeente de helft van deze kostprijs.

De gemiddelde kostprijs per dier voor medische verzorging, diervoeding en huisvesting bedraagt € 42,50. Afgelopen jaar zijn er 1138 dieren in Delft opgevangen. u willen pleiten voor een verhoging van het toegezegde bedrag. Laten we deze organisatie, die in 2019 zo goed als failliet was, en het nu fantastisch doet, niet in de kou laten staan. Deze mensen die d.m.v. donaties, crowdfunding, en het gebruik van eigen vermogen de organisatie draaiend houden helpen, laten we onze verantwoordelijkheid nemen en bijspringen.

De provincie draagt tot op heden niets bij. Er zijn echter gesprekken gaande met de provincie Zuid Holland over bijdragen want inmiddels zijn 3 provincies overstag gegaan, t.w. Noord Holland Utrecht en Noord Brabant, deze provincies ondersteunen sinds 2020 de opvangcentra, en helaas Zuid Holland op dit moment nog niet.

Natuurlijk begrijpen wij dat financiële steun in deze tijd moeilijk is gezien het debacle rond onze begroting. Niet alleen financiële is hulp welkom maar ook een vorm van ondersteuning, meedenken in de vorm van ruimte. De organisatie is zeer klein behuisd en moeten uitbreiden. Er is dringend ruimte nodig, mogelijk kan de gemeente hierbij meedenken en bezien wat er nodig is om deze waardevolle organisatie bestaansrecht te geven in de vorm van educatie en voorlichting voor kinderen over de flora en fauna in Delft.

Hart voor Delft / Groep Stoelinga / Sylvia Grobben

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.