Neemt het college Delftse Taptoe serieus?

In de Nieuwjaarsspeech van burgemeester Verkerk werd door hem onder  andere nadrukkelijk accent gelegd op een voor Delft uniek evenement, namelijk de Delftse Taptoe. Inmiddels uitgeroepen tot de beste Nationale Taptoe in 2006. Een geweldig resultaat dankzij de inspanningen van een goed en correct optredend stichtingsbestuur, de vele vrijwilligers, maar ook door de financiële steun die de gemeente in de afgelopen jaren heeft gegeven aan dit evenement. Een evenement dat vele bezoekers naar  Delft trekt. Mede ook door de streetparade met de historische binnenstad  als prachtig decor.   

Dit jaar wordt de Delftse Taptoe in september gehouden. De voorbereidingen  hiervoor zijn al vanaf 2006 in volle gang. Een dergelijk succesvol evenement  vraagt nu eenmaal een goede voorbereiding. Zeker als je topkorpsen naar Delft wilt halen, moeten contacten worden gelegd en contracten in een vroeg stadium worden getekend.   

In de afgelopen jaren heeft de gemeente voldoende subsidie toegekend. Het stichtingbestuur mocht, zeker gezien de positieve berichten vanuit de kant van de gemeente, er vanuit gaan dat zij ook in 2008 konden rekenen op eenzelfde subsidiebedrag. Men heeft ook niet meer subsidie gevraagd dan in voorgaande jaren. Er waren geen signalen dat men niet meer op eenzelfde bedrag zou kunnen rekenen. Naast subsidie stelt het bestuur zelf alles in het werk om ook via sponsoring de nodige gelden binnen te halen en fondsen aan te schrijven. Men heeft de eigen doelstelling inzake het binnenhalen van sponsoring voor 2008 met 49% verhoogd in vergelijking  met 2006.   

Al eerder heeft onze fractie in commissie en raad aangegeven, dat  organisaties  van evenementen vaak op het allerlaatste moment van de gemeente te  horen krijgen of men wel of geen subsidie krijgt. Dat is vrijwel geen basis om een evenement neer te zetten dat ook nog eens een regionale-  en landelijke uitstraling heeft, succesvol is en dus goed is voor onze  stad.   

De loftrompet van burgemeester Verkerk in zijn Nieuwjaarsreden over  de Taptoe, lijkt in feite een papieren frommeltoeter te zijn. Cultuurwethouder  Merkx heeft het stichtingbestuur pas eind december 2007 laten weten, dat men misschien kan rekenen op maximaal de helft van de gevraagde subsidie.    Hierdoor wordt de organisatie met een flink financieel probleem opgezadeld,  waarbij de toekomst van de Delftse Taptoe op het spel wordt gezet. En dat  terwijl het college eerder nog ideeën had om de Nationale Taptoe  (kosten ca.
€ 600.000,–) naar Delft terug te halen. De Delftse Taptoe is vele malen goedkoper en in de afgelopen jaren zeer succesvol gebleken.   

Stadsbelangen vindt dat het college het stichtingbestuur niet in de kou kan laten staan. Zeker gezien de uitspraken van de burgemeester. Bovendien wordt het hoog tijd dat organisaties van (grote) evenementen door middel van meerjaren subsidies eindelijk eens meer ruimte en tijd krijgen om ook daadwerkelijk iets moois voor onze stad te kunnen organiseren.  Fractie Stadsbelangen-Delft

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.