Stadsbelangen heeft aan de voorzitter van de raad en de voorzitter van het presidium gevraagd onderstaande motie te agenderen voor de  gemeenteraadsvergadering van 30 november as.   

De afgelopen twee jaar is het terrasbotenbeleid succesvol geweest. Deze  voorziening maakt onze binnenstad aantrekkelijker voor onze inwoners en  toeristen die Delft bezoeken. Stadsbelangen denkt dat er nog wel  mogelijkheden  zijn om het aantal terrasboten in de binnenstad te kunnen uitbreiden.   

Dat is ook de reden dat wij het college vragen hiernaar onderzoek te doen en de raad hierover te informeren.   
Fractie Stadsbelangen-Delft   

Motie terrasboten  De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op
30 november 2006,  overwegende dat: * de verordening openbaar gemeentewater Delft in verband met wijziging van het terrasbotenbeleid werd vastgesteld in de  gemeenteraadsvergadering van 25 november 2004,   
* terrasboten bijdragen aan een sfeervolle en daardoor aantrekkelijker  binnenstad, * dit van belang is voor de economie en de werkgelegenheid in onze  binnenstad,  draagt het college op: * de raad zo spoedig mogelijk een evaluatie te doen toekomen over de  uitvoering  van het terrasbotenbeleid in 2005 en 2006,  * hierbij te betrekken of uitbreiding van het aantal terrasboten gewenst dan wel  mogelijk is en de raad hierover te informeren,  en gaat over tot de orde van de dag.   

Toelichting  Op basis van de evaluatie van de uitvoering van het terrasbotenbeleid in  2005 en  2006, evenals de informatie over de (on)mogelijkheden om het aantal  terrasboten  uit te breiden, kan de raad bezien of er aanleiding bestaat door middel  van een  kaderstellende discussie het terrasbotenbeleid te handhaven dan wel te  wijzigen.