Motie stel bouw van Willem van Oranje Musical Theater een half jaar uit

De bouw is al in septenber begonnen. De gemeenteraad neemt morgenavond het besluit.

Motie

Uitstel van een half jaar van het besluit van een investeringskrediet van €630.000 voor het  Willem van Oranje musical Theater

De gemeenteraad van Delft bijeen in een digitale vergadering op 19 november 2020

Constaterende dat

  • door de tweede golf van de Corona pandemie alle culturele instellingen momenteel gesloten zijn
  • het toekomstige verloop van de corona pandemie sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van een vaccin en de inentingsgraad van de bevolking
  • de beoogde première van de musical Willem van Oranje van maart 2021 naar maart 2022 verschoven is

Overwegende dat

  • ook na vaccinatie van een groot deel van de bevolking de angst voor corona nog steeds aanwezig zal zijn voor besmetting
  • het een onnodig financieel risico is om nu al te beslissen om te volharden met deze ambitieuze pré coronatijd WvO theater plannen
  • hoewel de bouwwerkzaamheden begonnen zijn en dit voor eigen risico van de initiatiefnemer, vooruitlopend op de goedkeuring van de gemeenteraad geschiedt is
  • de financiële impact op de gemeente door de corona crisis pas goed te beoordelen zijn als alle jaarrekeningen van de verbonden partijen en subsidierelaties binnen zijn
  • over een half jaar misschien de mist rond het verloop van corona is opgetrokken om rustig koers te zetten tussen woelige baren

Draagt het college op om een half jaar te wachten met het besluit voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet om op dat moment te bezien wat de toestand in Delft is als gevolg van de Corona pandemie

En gaat over tot de orde van de dag,

Groep Stoelinga                                                Stadsbelangen Delft

______________________________________________________________________________

TU campus Heertjeslaan

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *