In de gemeenteraadsvergadering van 7 november jl. werd de motie ‘75 jaar bevrijding digitaal’ ingediend door Stadsbelangen Delft en deze motie werd unaniem aangenomen.

De verhalen van de Tweede Wereld Oorlog (WO-II) dreigen in de vergetelheid te raken. De generatie die deze tijd heeft beleefd en ondergaan wordt steeds kleiner en zij kunnen dat straks niet meer doorgeven.

Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat de geschiedenis over het verkrijgen van onze vrijheid, die we in Delft en in Nederland hebben, blijvend wordt doorgegeven aan volgende generaties. Omdat onze geschiedenis de basis vormt van onze vrijheid, vrij-bewegen, geaardheid, onderwijs, meningsuiting en geloof om enkele voorbeelden te noemen.

Daarom hebben we deze motie ingediend.

In het stadsarchief van Delft wordt veel informatie bewaard over Delft en WO-II. Deze informatie moet makkelijk toegankelijk gemaakt worden voor onze inwoners en scholieren zodat de gruwelijke dingen, armoede, honger en bevrijding door andere landen en de verzetsstrijders uit deze oorlog niet worden vergeten en wij onze vrijheid beter waarderen nu en in de toekomst. Vrijheid om te zijn zoals in artikel 1 van onze grondwet is opgenomen.

De staatsecretaris heeft het Mondriaanfonds geld beschikbaar gesteld om verzoeken van organisaties om deze verhalen en kennis uit de WO-II te digitaliseren en toegankelijk te maken voor iedereen, te beoordelen en te ondersteunen.

Stadsbelangen Delft is blij dat deze motie door de gemeenteraad unaniem werd aangenomen, zodat onze geschiedenis en de basis van onze vrijheid nooit wordt vergeten!

Fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning