Met Delftse raadsbenen op tafel!

Op 21 maart 2017 werd een raadsmarkt gehouden, waarbij alle fracties (voor zover aanwezig) hun wensen kenbaar konden maken. Dit als opmaat voor de Kadernota die eind volgende maand door het college aan de raad wordt gepresenteerd.

Mede dankzij de Meedenkbegroting, die het CDA, de ChristenUnie en Stadsbelangen Delft indienden tijdens de begrotingsbehandeling eind vorig jaar en de inspanningen van onze burgemeester, werden nu alle partijen betrokken bij de voorbereidingen van deze Kadernota. Dat was niet eerder voorgekomen in Delft. Voorheen werden alleen coalitiepartijen betrokken bij de voorbereidingen van de Kadernota en was alles vrijwel al van tevoren dichtgetimmerd.

Onze fractie heeft op deze avond nogmaals de voorstellen, die in de Meedenkbegroting genoemd waren, onder de aandacht gebracht en daarnaast onze accenten extra kenbaar gemaakt. Wij willen lagere lasten voor onze inwoners, goed onderhoud in onze stad, voldoende financiële middelen voor veiligheid en handhaving. Aandacht voor het realiseren van werkgelegenheid. Dé sleutel om armoede te bestrijden.

Maar ook aandacht voor sport en evenementen. Delft stelt jaarlijks te weinig budget ter beschikking voor evenementen en blijft ver achter in vergelijking met andere steden. Cultuur blijft toch hét bindmiddel in onze maatschappij.

Wij hebben nogmaals aandacht gevraagd voor ouderen die best van een groter naar een kleiner huis willen verhuizen, maar onvoldoende financiële steun ondervinden van de gemeente om dit te kunnen realiseren. Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Den Haag, leveren hier wel een bijdrage aan.

Maar ondanks alle wensen, blijft de financiële situatie van onze stad een continu aandachtspunt. Het gaat gelukkig beter, maar we zijn er nog lang niet. Voorkomen moet worden, dat Delft weer ten onder gaat aan allerlei dure linkse speeltjes. Als je maar één euro hebt, kun je er geen drie uitgeven.

Het was in ieder geval een positieve avond in een goede sfeer, waarbij alle fracties hun ideeën voor de korte en lange termijn kenbaar konden maken, ‘met de benen op tafel’. Het college gaat deze ideeën nu verzamelen en voor zover mogelijk verwerken in de Kadernota. Uiteraard zal niet alles gerealiseerd kunnen worden. Los daarvan moet de inbreng van deze avond zal wel zichtbaar worden in de Kadernota. Ongetwijfeld zullen daarbij in het politieke debat verschillende opvattingen zijn over deze nota en zo hoort dat ook.

In ieder geval is het goed dat de raad als geheel op deze wijze bij de voorbereidingen van de Kadernota werd betrokken. Wellicht heeft de raad met deze raadsmarkt voor de toekomst een jaarlijkse traditie ingezet. Aan te bevelen!

Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *