Maakt TU Delft eigen wetten?

Deze week verscheen in het NRC een bericht over de ontgroening bij studentenverenigingen, waarbij bij Delftse studentenvereniging Virgiel werd genoemd. De TU Delft heeft besloten de studentenvereniging Virgiel te weren bij de introductie week. Aanleiding was een incident dat zich vorig jaar afspeelde, waarbij een studente hoofdletsel opliep tijdens de ontgroeningsweek.


Bovendien kwam tijdens het eigen onderzoek van de TU nog twee niet eerder gemelde incidenten aan het licht. Zie onderstaande link:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/30/tu-delft-weert-vereniging-virgiel-van-introductieweek-na-incident-ontgroening-a1565136

Opmerkelijk nieuws en bijzonder dat de TU Delft eerst beluit een eigen onderzoek in te stellen. Als je kennis hebt van een strafbaar feit, dan geldt ook voor de TU Delft dat aangifte wordt gedaan in plaats van een eigen recherchebureau in te schakelen. Maar de TU Delft heeft kennelijk haar eigen wetten.

In de commissie Algemeen van vorige maand heeft onze fractie nog eens gewezen op de uitzonderingspositie die studenten, met steun van het college, zich mogen toe eigenen in onze stad. Regels die voor onze inwoners gelden, gelden kennelijk niet voor studenten.

Voor sportverenigingen geldt een streng alcoholbeleid, terecht, maar geldt dit ook voor LAGA? Toch ook een sportvereniging? Hetzelfde geldt voor de Delftse horeca, maar het strenge alcoholbeleid geldt vervolgens weer niet voor de Delftse studentensociëteiten. Recentelijk kreeg de voetbalvereniging DVV geen vergunning voor hun jaarlijkse feest. Onafhankelijk Delft heeft hier terecht vragen over gesteld aan het college. Ook hier voelen wij een verschil van behandeling, want studentenfeesten zijn doorgaans geen probleem.

Op 5 juli 2017 vindt in TOP een stadsgesprek plaats met de burgemeester en de voorzitter van het college van bestuur van de TU. Gesproken wordt over de samenwerkingsagenda tussen de gemeente Delft en de TU. Een samenwerking die onze fractie ondersteunt. Dat neemt niet weg dat Delft niet alleen uit de TU Delft bestaat en bovendien de regels die voor onze inwoners gelden ook van toepassing zijn voor de TU Delft. Zoals het spreekwoord zegt: ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.