Het is volstrekt logisch dat de winkeliers van De Hoven passage zich zorgen maken over de aangekondigde versmalling van de Voorhofdreef. Stadsbelangen Delft heeft zich altijd verzet tegen dit plan, dat onnodig veel geld kost. Met simpele oplossingen kan de Voorhofdreef goedkoper veiliger worden gemaakt. Maar het college en de meerderheid van de gemeenteraad willen bewust met gezochte argumenten het vooral de automobilist moeilijker maken en hen de schuld geven.

En dat in een zeer dicht bevolkt gebied, waar veel mensen wonen met een auto. En ook voor de bewoners uit Tanthof Oost waar voor deze wijk maar één ontsluitingsmogelijkheid is. Versmalling is volgens ons niet de oplossing om deze weg veiliger te maken. Dat de Voorhofdreef veiliger gemaakt moet worden, vindt onze fractie ook, maar de gemeente gaat gemakkelijk voorbij aan het feit dat men zelf een onveilige weg heeft gecreëerd. Dat automobilisten wellicht te hard rijden, lijkt het gevolg te zijn door de wijze waarop de gemeente zelf de Voorhofdreef heeft ingericht.

Ingericht door bij de kruispunten Jan Campertlaan en Menno ter Braaklaan geen stoplichten te plaatsen, terwijl men dat op de Buitenhofdreef bij diverse kruispunten wel heeft gedaan. En door invoegstroken bij deze kruispunten te blokkeren, waardoor de automobilist als die wil afslaan midden op de rijweg stil moet staan, omdat van twee kanten door middel van tweerichting fietspaden fietsers aan kunnen komen. Dat maakt het er niet overzichtelijker op. Zowel niet voor automobilist als voor de fietser. Plaats dus verkeerslichten bij deze kruispunten en zorg dat de invoegstroken gewoon gebruikt kunnen worden.

Je kunt daarnaast ook snelheid handhaven door het plaatsen van flitscamera’s. Een effectief middel dat al snel helpt in combinatie met het plaatsen van verkeerslichten op beide kruispunten. Maak er een 30 km weg van en plaats enkele verkeersdrempels. Het is zo simpel. Bovendien kosten deze maatregelen aanmerkelijk minder geld dan het dure plan dat de gemeente nu heeft met de Voorhofdreef, maar dit college kiest ervoor om liever onnodig veel geld uit te geven.

Het creëren van onveilige situaties is de gemeente overigens niet vreemd. Het Delflandplein is ook zo’n voorbeeld, waarbij natuurlijk de automobilist altijd de schuld krijgt. Bij deze rotonde wordt de automobilist geconfronteerd met 8 tweerichtings fietspaden. Het is voor de automobilist bijna geen doen om overzicht te hebben. Hij of zij heeft geen draaitol in zijn of haar hoofd. De verlichting op dit plein is ’s avonds minimaal en fietsers zonder licht zijn vrijwel niet waar te nemen met al die tweerichting fietspaden. De enige die het beste overzicht heeft over het plein is in feite de fietser zelf. Wellicht een optie om rond dit plein af te zien van tweerichting fietspaden en ’s avonds de verlichting op dit plein te verbeteren, waardoor het voor iedereen een stuk overzichtelijker wordt.

Blijft natuurlijk staan dat elke weggebruiker zich fatsoenlijk dient gedragen. Wat onze fractie betreft is ons advies aan het college: Los onveilige verkeerssituaties simpel en goedkoop op in plaats van dure oplossingen, waarvan de rekening uiteindelijk door onze inwoners moet worden betaald.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop