Het werd tijdens de gemeenteraadvergadering van 31 maart 2016 pijnlijk duidelijk dat de coalitiepartijen hun kreet: ‘we moeten lessen leren voor de toekomst’ alleen met de mond belijden. Als het erop aankomt, dan gaat de coalitie gewoon weer verder op de oude bekende weg. Zo ook rond het onderzoek beveiliging Prinsenhof en het proces rond het Straatje van Vermeer.

Juist deze kwestie roept veel vragen op. Zeker ook naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad van 31 maart 2016. Het gaat hierbij niet alleen om het beveiligingsvraagstuk en het proces rond het Straatje van Vermeer, maar zoals Jan Peter de Wit (OD) terecht aangaf ook om de integriteit van de wethouder en zijn ambtenaren. Je moet dus niet willen dat een gemeentelijk auditteam bij een dergelijk onderzoek het risico loopt in verlegenheid te worden gebracht. Het gaat namelijk over collega’s. Daarnaast valt het auditteam uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van het college. Bovendien heeft het verleden geleerd, dat dit soort kwesties niet intern onderzocht moeten worden, maar bij uitstek extern.

Hoewel Ernst Damen van de PvdA tijdens de raadsvergadering in december 2015 nog eiste dat het onderzoek extern moest plaatsvinden, kwam hij daar gisteren op terug. De conclusie is dat, ondanks lessen uit het verleden, partijen als de PvdA, ChristenUnie, Groen Links, D66 en de VVD simpel niets hebben geleerd. Onze motie, die mede werd ingediend door het CDA, SP en Fractie van Koppen kreeg dan ook geen meerderheid.

Het is nu afwachten wat het onderzoek oplevert.

Fractie Stadsbelangen Delft
Aad Meuleman