Onze fractie heeft op 13 juni 2017 via de media vernomen dat er een grote leegloop is in de wijkcentra van Delft. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Delft zou blijken dat wijkbewoners gemiddeld 1 keer per jaar het centrum bezoeken.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: schriftelijke vragen leegloop wijkcentra

14 juli 2017

Geacht college,

Onze fractie heeft op 13 juni 2017 via de media vernomen dat er een grote leegloop is in de wijkcentra van Delft. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente Delft zou blijken dat wijkbewoners gemiddeld 1 keer per jaar het centrum bezoeken. Voor de fractie Stadsbelangen Delft een zeer verontrustend gegeven.

Er is immers veel geld gestoken in de wijkcentra nieuwe aanpak. Deze nieuwe aanpak zou prima werken, zo werd ons verteld, maar nu blijkt, dat dit niet zo is. Het onderzoek geeft een zeer verrassende conclusie te zien, namelijk dat er in Delft een overaanbod is voor wat betreft wijkcentra.

Stadsbelangen Delft heeft begrepen dat het college deze informatie serieus neemt. Dat lijkt ons verstandig, mede gezien onze inbreng over het werk in de wijken tijdens diverse vergaderingen. Wij hebben dan ook de volgende vragen.

  1. Klopt het dat er een leegloop is en dat het dus niet goed gaat met onze wijkcentra? Graag horen wij om welke wijkcentra het gaat. We willen hierin graag onderscheid zien in gesubsidieerde wijkcentra en wijkcentra die door buurtbewoners gerund worden.
  2. Is er een controle op het reilen zeilen in de wijkcentra en hoe wordt dit verantwoord? Zijn er rapportages waaruit duidelijk wordt dat het slecht gaat? Zo ja, dan willen wij deze rapportages graag ontvangen.
  3. Klopt het dat er een externe ingehuurd gaat worden om te onderzoeken wat de oorzaak van de leegloop is? Van welk budget wordt dit onderzoek betaald?
  4. Waarom vraagt het college niet aan de organisaties, die de wijkcentra beheren, wat volgens hen de oorzaak van de leegloop is voordat er een extern onderzoek wordt gestart? Het inhuren van externen kost veel geld en ook in Delft zijn de uitgaven voor externe inhuur fors.
  5. Wat is er waar van de bewering dat het huren van een ruimte in de wijkcentra zeer omslachtig is?

Wij zien de beantwoording op onze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop