LAGA eigen broek ophouden

Het blijft opmerkelijk dat het college, als het gaat om de TU of studenten, alles in het werk stelt om probleemloos aan hun wensen te voldoen. Recentelijk nog bij het dossier Gele Scheikunde (1,45 miljoen), waarbij STIP-wethouder Vollebregt beweerde dat de grond meer waard zou worden, terwijl de waarde van de grond was vastgesteld op ruim 8 ton. Schoon wel te verstaan. Of de grondruil bij het Haring terrein, of het doordrukken van de naam station Delft Campus in plaats van gewoon station Delft Zuid. En nu ook bij de uitbreidingswensen van LAGA op een andere plek in onze stad. Maar tegen welke prijs?

Het college lijkt weer vrolijk, net als voor de financiële crisis, volop te speculeren met grond. Een activiteit die een lokale overheid niet moet willen. Onze fractie vraagt zich af of de conclusies van het onderzoek Grote Projecten nog op het netvlies staan van het college. We zouden toch geleerd hebben van het verleden? Het lijkt wel of het college doorgaat op de weg van voor de financiële crisis. Ja, het gaat gelukkig beter met Delft, naar Delft heeft ook nog een flinke schuld af te lossen. Het is goed om dat laatste vooral te blijven realiseren.

Een wel heel toevallig proces rond LAGA. Destijds wilde LAGA uitbreiden op de Nieuwe Laan. Dat leidde tot veel emotie bij bewoners in de omgeving. Het toenmalig college onder aanvoering van achtereenvolgens STIP-wethouders Guldemond en Förster hebben nooit stelling genomen tegen de voorgenomen uitbreiding op de Nieuwe Laan. Weliswaar was vanuit het college toen nog geen definitief akkoord gegeven, maar de wil om de plannen van LAGA op de Nieuwe Laan mogelijk te maken ondanks protesten van de omgeving, leek geen enkel probleem te zijn.

Het college stelt dat de huidige locatie aan de Nieuwe Laan een suboptimale locatie is. Vrij vertaald: niet optimaal voor een uitbreiding zoals LAGA wenste. Vreemd dat het college dat destijds niet vond. Wat is er nu dan veranderd aan deze suboptimale locatie? Als de Provincie niet dwars had gelegen, had het college de plannen van LAGA op de Nieuwe Laan uiteindelijk gewoon geaccordeerd, is ons beeld.

Onze fractie heeft destijds geopperd om naar een alternatieve locatie te zoeken voor LAGA, omdat wij grote problemen voorzagen als de gewenste uitbreiding op de Nieuwe Laan door zou gaan, maar er was destijds geen enkele wil, zowel niet bij het college als LAGA om naar een andere locatie te zoeken. Uit een onderzoek destijds was gebleken dat er in Delft geen andere mogelijkheid was voor LAGA. De uitbreiding zou en moest per se plaatsvinden op de Nieuwe Laan.

Was het onderzoek destijds naar de gewenste uitkomst geschreven? Hoe kan de raad nog vertrouwen hebben in rapportages en brieven van het college als achteraf blijkt, dat er veel af te dingen valt op de onafhankelijkheid van dergelijke stukken. Waarom is er nu sprake van een win/win situatie en was dat toen niet het geval? Wat is er dan veranderd? Behalve dat de Provincie de gewenste uitbreiding op de Nieuwe Laan niet toestond?

Delft is veel meer is dan alleen de TU en studenten. Overigens zonder afbreuk te doen aan de waarde die de TU voor Delft heeft en dat studenten gelukkig onderdeel zijn van onze Delftse samenleving. Als voetbalvereniging Delft een jaarlijks buitenfeest wil organiseren op eigen terrein krijgt deze club geen toestemming, maar de OWEE week op de markt vormt geen enkel probleem.

Bij de kredietaanvraag raadsbesluit dd. 21 februari 2019 stelt het college de stuk grond aan de Nieuwe Haven te willen aankopen voor diverse ontwikkelingen o.a. een mogelijke plaatsing voor LAGA. In de brief van het college staat nu weer dat de gemeente naar aanleiding van programma van eisen en het schetsontwerp van LAGA de grond heeft aangekocht. Wat is waar?

Stadsbelangen Delft vindt dat het college geen € 100.000,00 beschikbaar moet stellen als LAGA de financiële exploitatie niet rond krijgt. Het is goed als de nieuwe locatie definitief voor LAGA en hun gewenste uitbreiding gerealiseerd kan worden, maar LAGA moet daarbij wel haar eigen financiële broek ophouden. Het is toch vreemd dat het college grond koopt, toestaat dat dit leidt tot een grondwaardedaling en vervolgens LAGA met een ton wil compenseren evenals de Provincie. Wederom een bevestiging dat voor studenten alles kan, maar voor bijvoorbeeld voetbalvereniging Delft, die al jaren aan de gemeente steun vraagt voor realisatie van een kunstgrasveld, niets mogelijk is. Wij noemen dat meten met twee maten.

Hoewel wethouder Vollebregt de commissie voorhield dat het college in overleg met LAGA er alles aan doet om het gat van drie ton in de begroting te dichten, bleef tussen de regels het geluid klinken, dat dit waarschijnlijk niet gaat lukken. De gemeente gaat naar onze verwachting LAGA gewoon met het genoemde bedrag helpen.

Voor onze fractie reden om hierover een motie in te dienen bij de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Fractie Stadsbelangen Delft
Coby de Koning

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *