lagaNa een tijd niets meer vernomen te hebben van de uitbreidingsplannen van de studentenroeivereniging LAGA aan de Nieuwelaan, kondigt het Delftse college aan op korte termijn een anterieure overeenkomst aan te gaan met Laga.

In de praktijk betekent dit gewoon groen licht voor de betreffende ontwikkeling. Ondanks in een vroeg stadium geuite bezwaren van omwonenden, is het proces om de flinke uitbreiding te realiseren gewoon doorgegaan.

Dit is wat ons betreft onbegrijpelijk. Vooral gezien het feit dat de meeste politieke partijen vorig jaar nog veel van de zorgen van de buurtbewoners deelden of er op zijn minst begrip voor hadden. Van beginspraak, toegezegd door toenmalig wethouder Guldemond, is niets terechtgekomen. Hoewel er nog een aantal procedures doorlopen moet worden, kun je er gif op in nemen dat de bouw gewoon doorgaat.

In de commissievergadering RVW van afgelopen dinsdag leek er ineens veel minder begrip bij de coalitiepartijen voor de argumenten van de bewoners. Zelfs de STIP wethouder had zich aangemeld voor een niet geagendeerd onderwerp. Toegestaan door commissievoorzitter van Koppen. Hij neemt het wat minder nauw met de orde van de commissie. Doorgaans doemt dan het ‘niet-aanvalsverdrag’ van de coalitiepartijen weer op en je zult zien dat zowel de omgevings- als de uiteindelijke bouwvergunning op een meerderheid van stemmen kan rekenen.

In plaats van met een open houding de fundamentele discussie te voeren of deze vereniging niet uit het pand en wellicht ook deze locatie is ontgroeid, wordt er dadelijk gewoon keurig het coalitiehandje opgestoken wanneer de commissievoorzitter vraagt: wie stemt er voor dit voorstel?

Wij zullen in de politieke arena ook denken aan de belangen van LAGA, maar vooral blijven strijden voor de belangen van de omwonenden. Het kan toch niet zo zijn dat bestaande bestemmingsplannen ineens geen rechtszekerheid meer bieden? En dat alleen omdat studenten tegenwoordig in onze stad alles mogen realiseren? Deze discussie krijgt een vervolg in de commissie RVW van maart as.

Stadsbelangen Delft
Werner Bremer