Klimaatdiscussie dure bangmakerij?

Recentelijk verscheen een artikel in de Telegraaf waarin een manifest werd gepresenteerd en ondertekend door 24 professoren, ingenieurs en andere klimaat experts, waaronder enkelen van de TU Delft. Zie onderstaande link.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2967763/wetenschap-in-plaats-van-emotie
De stelling van deze wetenschappers is ‘hoe meer C02, hoe groener de aarde’.

Deze wetenschappers menen dat de voorgestelde klimaatwet leidt tot een regelrechte ramp voor ons land. Bovendien zal deze wet leiden tot mogelijk honderden miljarden euro’s aan kapitaalvernietiging, zo stellen deze experts in hun manifest. En natuurlijk moeten inwoners al deze miljarden opbrengen. Daarbij stellen zij dat na de gasuitstap, windmolens, zonnestroom en bio energievoorzieningen nauwelijks de huidige energievoorziening kunnen vervangen.

In de bestuurslaag zou de technische kennis nagenoeg nul zijn en veel politici laten zich vooral bijpraten door ‘experts’ die maar één belang hebben, namelijk hun eigen belang en in hun eigen geldverdien mode willen blijven.

Er zou geen enkel hard bewijs zijn dat er een gewenst effect wordt behaald bij de huidige klimaatplannen als het gaat om het, volgens de opstellers van het manifest, zogenaamde C02 probleem. De opstellers stellen zelfs een glashard verhaal te hebben en alle beschikbare data voor hun stelling te kunnen leveren.

Dat het manifest wellicht enige nuance behoeft zal best waar zijn. Maar in de kern hebben deze mensen toch wel een punt. Stadsbelangen Delft roept bijvoorbeeld al jaren dat nascheiding van het afval milieuvriendelijker en goedkoper is, maar onder aanvoering van Groen Links wethouder Brandligt wordt toch stug doorgegaan met het gescheiden inzamelen. Dure verspilling van gemeenschapsgeld, ook in Delft. Overigens is het onderwerp milieu iets anders dan het onderwerp klimaat. De opstellers van het manifest verbazen zich er dan ook over dat milieuclubjes zich voor het karretje laten spannen van de klimaatlobby.

Het is opvallend dat politici die zo voor de klimaatvoorstellen zijn met het grootste gemak zich een hypotheek kunnen permitteren van bijna 9 ton, zoals Jesse Klaver van Groen Links. (bron: www.bekendeburen.nl, dd. 31 december 2018) De politieke voorstanders zorgen eerst goed voor zichzelf. Dat lijkt voor hen op de eerste plaats te komen net als bij meerdere klimaatbelanghebbenden die de rekening van hun dure plannen vooral neerleggen bij de burger.

De linkse partijen vinden dat de grote bedrijven, die zorgen voor banen, financieel het
meeste zouden moeten betalen aan de klimaatplannen. Wat deze partijen niet vertellen,  is dat deze grote bedrijven de extra kosten vervolgens weer zullen doorberekenen aan de consument. Dus betaalt de burger uiteindelijk toch.

Stadsbelangen Delft is geen tegenstander van plannen die kunnen leiden tot klimaat- of milieuverbeteringen, maar zal dat niet doen bij plannen die leiden tot onnodige kapitaalvernietiging zoals bij het gescheiden inzamelen het geval is. En zeker niet als dergelijke plannen gepaard gaan met angstaanjagende verhalen. Wij hebben altijd gepleit voor realistische haalbare doelstellingen, die ook meetbaar zijn en ingestelde maatregelen handhaafbaar zijn.

Waarom het gepresenteerde manifest nergens op de politieke agenda wordt gezet, is een raadsel. Stadsbelangen Delft overweegt de opstellers van het manifest uit de nodigen voor een presentatie bij TOP of bij de Delftse gemeenteraad? Dan kan men ook kennisnemen van de andere kant van de medaille. Deze discussie krijgt op zeker nog een vervolg.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.