Onze fractie krijgt regelmatig mails van mensen over de problematiek met de kliko’s en Avalex. Zo ook afgelopen weekend. Voor ons reden de volgende twee schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft : Kliko’s cq vuilcontainers

Delft, 05 april 2018

Geacht college,

Ook in Delft heeft men het veel over het milieu. Het ophalen van ons huisvuil moet gescheiden gebeuren. Stadsbelangen Delft heeft niets tegen milieumaatregelen, maar de manier waarop roept vragen op.

Veel huishoudens in Delft hebben inmiddels drie kliko’s in hun voor- of achtertuin staan. Waarschijnlijk komt er hier nog 1 bij, zoals uit een mail van een bewoner op de Oude IJsbaan in Delft blijkt.

In een straat als de Telderslaan, in de Wippolder staan ze voor de voordeur en de rest van deze wijk heeft ze in de achtertuin staan. Dit betreft zowel koop als huurwoningen waar het woongenot er niet door op vooruit gaat.

In het Westerkwartier kreeg een bewoner een boete omdat deze zijn kliko voor de deur op de stoep had gezet.Onze fractie krijgt regelmatig mails van mensen over de problematiek met de kliko’s en Avalex. Zo ook afgelopen weekend.

Voor ons reden de volgende twee schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen:

  1. Is de burger verplicht om de kliko’s met afval in de eigen voor- of achtertuin te plaatsen, als niet eigenaar zijnde van deze kliko’s?
  2. Drie kliko’s nemen al snel een aantal vierkante meters in van je plaatsje of tuintje. Als bewoner kun je dit gedeelte niet meer voor jezelf aanwenden. Wel moet je er OZB/WOZ voor betalen. Op welke wijze kan de gemeente deze niet aanwendbare grond voor persoonlijk vertier verminderen in de aanslag OZB/WOZ?

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop