Als je terugkijkt naar de afgelopen jaren in Delft, dan valt op dat er veel fout is gegaan en dan vooral in financieel opzicht. Denk daarbij aan de spoortunnel waar we nog 80 jaar aan het afbetalen zijn vanwege de uit de hand gelopen kosten, of het debacle Sebastiaanbrug en tramlijnlijn 19 waar nog steeds geen tram op rijdt. Daarbij is er nog aantal dossiers die al een aantal jaren lopen en steeds terug blijven komen op de agenda. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Rietveld theater en theater de Veste. Ook de wijk Buitenhof waar men het ook al meer dan 20 jaar over heeft. Dan als klap op de vuurpijl het langslepende dossier Gasthuisplaats waar ook nu weer in de kadernota staat dat het college dit wil gaan vergroenen. Hart voor Delft heeft in het verleden diverse keren om een evaluatie gevraagd over het Welzijnswerk, maar dit college heeft er schijnbaar een hekel aan om naar hun eigen handelen terug te kijken. Tussen dit alles door heeft Delft twee keer onder financieel toezicht van de Provincie gestaan.

Kadernota 2024
We hebben de Kadernota 2024 weer in ons bezit die de komende maand zal worden besproken. Op maandag 10 juni jl. hebben we van de ambtenaren een uitgebreide toelichting gehad op deze kadernota. Uit de Kadernota die niet veel goeds uitstraalt, is in ieder geval duidelijk dat er vooral ingezet gaat worden op vergroening c.q. duurzaamheid. Dit college wil vooral uitvoeren en afmaken waar ze mee bezig zijn. Het college van B&W wil voortbouwen op de bestendige koers die de vorige colleges hebben ingezet. Deze colleges bestaan al meer dan 20 jaar uit dezelfde partijen behalve dat ze bij de laatste verkiezingen de VVD voor de ChristenUnie hebben ingeruild.

In ieder geval houden ze zich vast aan vijf accenten, zoals: Delft kansrijk voor iedereen, Ruimte voor wonen, Een gezonde en veilige stad, Een duurzame stad en Economische kracht. Deze accenten zouden dan richting gaan geven aan de keuzes die ze maken over wat het college wel of niet gaat doen. In ieder geval keuzes die heel veel geld kosten en dat is het probleem. Het is gemakkelijk plannen maken met een lege portemonnee.

Dit college vergeet één ding en dat is, dat er geen geld is. Dat blijkt bijvoorbeeld over het verwijderen van graffiti in de stad. Dat kan niet meer omdat dit binnen de bezuiniging taakstelling ligt. Delft heeft wederom veel geld binnen gehaald voor Buitenhof c.q. Delft West. Dit geld is al gelabeld aan de projecten die het college samen met een aantal partijen als prioriteit hebben gemaakt. Kortom het geld heeft al een bestemming en men heeft een plan voor 30 jaar gemaakt. Dat dit voor mensen die in dit vak zitten belachelijk is om zo ver vooruit te kijken, moge duidelijk zijn. De maatschappij verandert en daarom moet er flexibel beleid komen in samenspraak met de hele stad.

Uit de toelichting  op de Kadernota is één ding duidelijk, namelijk dat er geen plannen bij kunnen komen voor volgend jaar of verder, want er is geen financiële dekking meer op dit moment. De zaken waar dit college mee bezig is, betreft geld dat al verkregen en gelabeld is. Een standaard fout die men blijft maken in Delft. Voor nieuwe initiatieven hebben de bewoners het nakijken.

Ook het vooruitzicht op de nieuwe regering en het jaar 2026 waar men verwacht dat er grote tekorten ontstaan omdat Delft minder geld krijgt vanuit het Rijk, komt eraan. Komende week is er weer een raadsvergadering waar de wethouder voorstelt, dat als in 2028 een bedrag van 85 miljoen op de bank staat, we dat dan gaan uitgeven aan een nieuw theater de Veste.

Ik noem dat regeren over je graf, want hoe kom je erop als je weet dat onze stad in financieel opzicht er niet goed voor staat. Dit terwijl iedereen wel snapt dat als het geld er nu niet is, dat in 2028 ook niet zal zijn. De benodigde 85 miljoen zal in 2028 ongetwijfeld weer fors hoger zijn dan nu gepland. Kwestie van ervaring bij dit soort projecten.

Ook staat er nog een nutteloze brug van 27 miljoen in de planning waarbij we dus over de 100 miljoen heen gaan. Overigens heeft Zoetermeer voor ca. 27 miljoen een mooi zwembad gerealiseerd. Heeft Delft behoefte aan een nutteloze brug of een mooi zwembad? Tenslotte vraagt ook het Rietveld theater een aantal miljoenen om te renoveren. In dit geval kun je stellen dat er in Delft, op financieel gebied, nu vooral meer vraag is dan aanbod. Het is simpel. De gemeente heeft geen geld voor deze prestige projecten. Hart voor Delft heeft al vaker gezegd: wat er niet is, is er niet.

Kortom, in de Kadernota staan veel dingen waar men op door wil gaan maar als je de Kadernota leest, vraag je je af of het nu een Kadernota of een Katernota is. Ik denk het laatste.

Bram Stoop
Hart voor Delft