D66 Delft heeft schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelen van het college. “We moeten de klimaatdoelen aanscherpen om het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Delft in 2050 te halen, volgens commissielid Brendan Analikwu. “Door wat rekenkundige meevallers lijkt het of Delft er nu heel goed voorstaat, maar dat beeld is te rooskleurig. We moeten onze inzet nu niet verslappen, aldus Brendan.” Maar het lijkt toch vooral preken voor eigen parochie.

Delftse grond
43% minder CO2 uitstoot in 2020, is vergeleken met het landelijke cijfer van 25% heel goed. Commissielid Brendan Analikwu dook in een rapport en zag twee oorzaken voor dat grote verschil: het vertrek van de afvalverwerker uit de gemeente en de opening van de A4. Dat laatste zorgde ervoor dat de A13 ontlast werd en die staat op Delftse grond. Daardoor daalde de uitstoot in Delft, maar dit doet natuurlijk niets voor het klimaat. Ook het vertrek van de afvalverwerker is een schijnbeweging voor het klimaat: het maakt niet uit of afval in Delft of Rotterdam wordt verbrand. De uitstoot blijft.

HVC
Wat dan weer jammer is, is dat Brendan Analikwu in zijn conclusies vergeet mee te nemen dat het vervoer van het Delftse afval eerst per schip werd vervoert, wat veel minder uitstoot geeft, maar nu per diesel vrachtwagens wordt vervoerd naar de nieuwe afvalverwerker HVC in Alkmaar via de A9, één van de meest drukke en verstopte snelwegen van ons land.

Let wel, een beslissing van het vorige college, waarin D66 ruim vertegenwoordigd was. Hierdoor neemt de uitstoot van CO2 zelfs weer drastisch toe. Voor het grootste gedeelte dan niet in Delft, maar zoals Brendan het zelf stelt: “De uitstoot blijft.”

Rattestaarten
Ook weet Brendan, als D66er, maar al te goed dat grote bomen niet alleen goed zijn voor klimaatadaptatie en het terugdringen van hittestress, maar dat grote bomen ook grote hoeveelheden CO2 innemen om er weer zuurstof voor uit te stoten.

Dat er al een aantal jaren, maar zeker de afgelopen termijn (2018-2022) alleen maar ‘verticale twijgjes’ of ook wel ‘rattenstaarten’ genoemd worden geplant, dat maakt geen onderdeel uit van de conclusies van Brendan Analikwu. Zeker niet als we weten dat deze ‘rattenstaarten’ de eerste 20 tot 25 jaar geen kroon vormen en dus geen bijdrage leveren aan opname van CO2.

Het grootschalig planten van deze betekenisloze boompjes is ook een beslissing van het vorige college, in dit geval zelfs met een verantwoordelijk groen wethouder van Brendans eigen partij D66.

Hand in eigen boezem
Dus vraag ik graag aan Brendan Analikwu eerst eens de hand in eigen D66 boezem te steken voor te praten over ‘rekenkundige meevallers’, alsof D66 de afgelopen jaren altijd de vinger aan de pols heeft gehouden betreffende de CO2 uitstoot in of door Delft. Niet dus!

Hart voor Delft
Marcel Koelewijn.