Informatie bij toeval!

Soms word je bij toeval geconfronteerd met veranderingen, waarbij het vreemd is dat de gemeenteraad hierover niet vooraf is geïnformeerd. Maar Stadsbelangen Delft heeft als stadspartij gelukkig de nodige informatiebronnen vanuit de werkvloer in onze stad. Het gaat hierbij om veranderingen die plaats gaan vinden in de Bleyswijckstraat 91, waar Delft voor Elkaar (DvE), de Taalschool en bureau Halt zijn gevestigd. Zij gaan het pand verlaten en wij hoorden dat de huur was opgezegd. Voor Stadsbelangen Delft reden om even een belrondje te doen.

We vonden dit een vreemde gang van zaken, maar niet alles is altijd op wat het lijkt en zeker niet als het gaat om Delft voor Elkaar. We hebben netjes een reactie gekregen, waaruit blijkt dat de huur voor genoemde organisaties pro forma is opgezegd, maar dat dit een goede reden zou hebben.  Uit de reactie die wij hebben gekregen blijkt het volgende.

Reactie Delft voor elkaar:
Delft voor Elkaar (DvE) heeft een iets andere opdracht gekregen van de gemeente dan voorheen. In onze visie betekent dit dat we ons gebiedsgericht gaan organiseren. Omdat het onzeker is dat we als DvE op de van Bleyswijckstraat willen blijven, hebben wij de huur pro forma opgezegd. We hebben de gemeente (verhuurder van deze locatie) laten weten dat we serieus overwegen om een deel van ons werk te blijven huisvesten op de van Bleijswijckstraat, terwijl we voor een deel ons willen gaan huisvesten in de 3 andere onderscheiden gebieden. Dit hebben we momenteel in onderzoek en we gaan daarover aan het eind van het eerste kwartaal in gesprek met de gemeente (in haar rol van verhurende partij).

Stadsbelangen Delft gaat ervan uit dat dit onderwerp eerst nog in de commissie SZW  wordt besproken. Het lijkt ons belangrijk dat de lokale politiek ook een standpunt inneemt over deze ideeën. Er is nog tijd genoeg, want de huur is pro forma per 31 december 2020 opgezegd. Maar we kijken uit naar de discussie die wellicht nog gaat volgen en wij zijn benieuwd hoe een en ander eruit gaat zien als het gaat om het gebiedsgericht werken. 

Bureau Halt
Bureau halt huurt nog kantoorruimte t/m 31 maart in de Bleyswijckstraat maar zijn nu al niet meer aanwezig. Als dit betekent dat er minder alternatieve straffen in onze stad zouden zijn, dan lijkt dit positief nieuws. Op die vraag hebben we nu nog geen antwoord gekregen. Wij kunnen ons voorstellen dat er vooral in de maand december wel een aantal jongeren tegen een alternatieve straf opgelopen zijn in Delft. 

Taalschool
Wij hebben ook de taalschool telefonisch benaderd, omdat wij hoorden dat deze organisatie per 31 maart 2020 de huur had opgezegd in de Bleyswijckstraat. Dit zou in overleg zijn gegaan met de verantwoordelijke wethouder. De taalschool gaf aan dat inderdaad de huur per genoemde datum is opgezegd, maar dat men in gesprek is over een mogelijke andere plek in een buurthuis of iets dergelijks. In ieder geval was de aanwas van nieuwe cliënten dusdanig gedaald dat een locatie handhaven in de van Bleyswijckstraat niet meer rendabel was. Dat de aanwas van nieuwe cliënten laag is, roept de vraag op of dit inhoudt dat men op schema ligt.

De informatie die hebben we gekregen, is helder en lijkt ons geen verkeerde ontwikkeling. Een visie om gebiedsgericht te gaan werken in Delft juichen we zeker toe. Dat neemt niet weg dat het goed is om deze beleidswijzigingen vooraf in de commissie/raad te bespreken dan achteraf voor een voldongen feit te worden gesteld.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.