Inbreng Begroting commissie Algemeen.

De grote vraag van een Delftse inwoner vanavond is: woon ik nu in Nieuw Delft of Oud Delft of gewoon Delft. Uit het landelijke gemeente register blijkt dat er maar één stad onder de naam Delft bestaat. Ja, er is een nieuwe wijk bij gekomen, dat onderdeel uitmaakt van onze stad die Delft heet. Of het Spoorzonegebied nu een wijk is die Nieuw Delft heet, is de vraag. Het is weer de aloude truc. Er wordt ooit een keer in een beleidsstuk de kreet Nieuw Delft genoemd, vervolgens blijven we dat vrolijk herhalen alsof de naam Nieuw Delft een feit is.

Net als bij het streven naar 15.000 nieuwe woningen richting 2040. Stadsbelangen Delft blijft erbij dat de gemeenteraad daar nooit een definitieve uitspraak over heeft gedaan. Toch wordt dit getal in elk beleidsstuk standaard genoemd. Nog steeds blijft het college volharden in het streven naar 15.000 extra woningen. Onverstandig en dom. 15.000 woningen betekent minimaal 30.000 inwoners extra met allerlei bijkomende problemen. Of je moet de woontorens zo dicht tegen elkaar zetten, zoals nu in de buurt van de oude Irene tunnel. Zowat op het balkon van de buren. Dat kun je toch niet meer leefbaar noemen? Stadsbelangen Delft wil Delft leefbaar houden en vindt 15.000 extra nieuwe woningen niet oké. We hadden liever gelezen dat er extra in onze bestaande woningvoorraad werd geïnvesteerd. Vraag het bijvoorbeeld eens aan de bewoners in het Poptahof.

We zien alweer plannen om de voetbalvelden bij Kerkpolder te verplaatsen. Is het de bedoeling dat daar dan groen wordt weggehaald om nieuwe woningen te bouwen? Stadsbelangen kan zich niet voorstellen dat Groen Links dat een goed plan zou vinden.

Er wordt alvast aangegeven dat de Eneco opbrengsten in eerste instantie worden ingezet om Duurzaamheids doelstellingen te halen. Daar is Stadsbelangen Delft het niet mee eens. Dat een gedeelte daarvoor wordt ingezet is niet verkeerd, maar zeker niet alles. Delft heeft nog meer wensen en dat zijn niet alleen linkse speeltjes. Delft energie neutraal is weer zo’n bühnekreet. Er staat geen muur om Delft heen of een dak boven Delft.

Je kunt de Delftenaar er wellicht van overtuigen dat Delft aardgasvrij moet worden, maar wie moet de kosten dan betalen? Stadsbelangen heeft eerder aangegeven dat als deze aandelen verkocht worden er onder andere ook een gedeelte aan het sociaal domein moet worden besteed. Voor onze inwoners dus. Daar legt Stadsbelangen Delft ook prioriteit en dat zou het college ook moeten doen.

Wij blijven het oneens met de Schieoeversplannen, zolang er geen garanties worden afgegeven aan de huidige ondernemers dat zij hun bedrijf daar kunnen voortzetten.

Parkeertarieven zijn een doorn in het oog voor onze fractie. Waarom verleidt het college de automobilist niet om naar de parkeergarage te gaan door tarieven goedkoper te maken, waardoor de bezetting van de garages hoger wordt en uiteindelijk leidt tot meer inkomsten. En belangrijker daardoor meer ruimte op straat voor fiets parkeren. Dit moet natuurlijk niet op de manier die STIP aangeeft als het gaat om het Achterom. Lak hebben aan verkeersregels en als er dan terecht gehandhaafd wordt, de verkeersregels maar afschaffen zodat er niet meer gehandhaafd hoeft te worden. Maar ja, we weten inmiddels dat STIP niet aanspreekbaar is op het ongewenste gedrag van fietsers.

Het vergelijken van de begroting 2020 met de begroting 2019 is een lastig verhaal. De programma ’s in 2020 zijn anders en het vergelijken met de jaarrekening van bijvoorbeeld 2018 is weer niet gemakkelijk als gevolg van incidentele baten en lasten in dat jaar. Het college spreekt van een sluitende begroting maar als je puur naar de cijfers kijkt geven wij meer uit € 375 miljoen dan de gemeente als baten binnenkrijgt € 371 miljoen. Al met al een “verlies “van bijna € 5 miljoen euro. Dit betekent dus gewoon dat wij onze reserves (spaarpot) moeten inzetten om de Begroting sluitend te krijgen.Is dat rijk rekenen?

Toch nog even kijken naar de lasten 2020 versus begroting 2019 zien wij de uitgaven rond sterk en sociaal flink stijgen van € 77,7 miljoen naar € 85,5 miljoen. Meer inzet voor wijkteams en de geëscaleerde zorg. Voor wat betreft de baten is ons opgevallen dat de inkomsten OZB flink stijgen ten opzichte van de rekening 2018 namelijk van € 13,5 miljoen naar € 21,7 miljoen in 2020. De OZB niet woningen daalt van € 12,7 in 2018 naar € 5,5 miljoen in 2020.

Waar zouden wij eventueel op kunnen bezuinigen zonder dat onze inwoners daar last van hebben in hun woonomgeving voor wat betreft het onderhoud en veiligheid? Bezuinigd kan worden bij eventueel de externe dienstverlening. Deze kosten vinden wij terug binnen het ambtelijk apparaat maar ook in allerlei opdrachten aan derden voor onderzoek en project begeleiding.

In de stukken staat dat het goed gaat met de stad, maar dat we zeker voorzichtig moeten zijn met het uitgeven van ons geld. Kreten waar we niks mee kunnen en onze inwoners al helemaal niet. De woonlasten gaan niet omhoog stelt het college vol trots, maar deze lasten gaan ook niet omlaag. Delft is nog steeds één van de duurste gemeente van ons land en dat komt omdat we extra gevraagd hebben van onze inwoners tijdens de financiële crisis.

En nu het wat beter gaat krijgen onze inwoners de extra bijdrage die zij moesten leveren niet terug. Dat lijkt op ‘legale diefstal.’ En bovendien zijn ouderen in onze stad zo wie zo de dupe, die afhankelijk zijn van een pensioen. Hoewel de gemeente niet gaat over het pensioen, hebben deze inwoners al jaren geen inflatiecorrectie erbij gekregen, maar zijn wel geconfronteerd met hogere lokale lasten.

Het college blinkt wel uit in allerlei dure investeringen. Wel 22 miljoen investeringen van de voorgenomen 45 miljoen opnemen, even 15 miljoen voor het Prinsenhof reserveren, tonnen voor aankoop panden en het kan niet op en dan hebben we ook nog de brug over de Schie van 13 miljoen zodat onze studenten niet honderd meter hoeven om te rijden.

Het college wil nog steeds geen lessen trekken vanuit het verleden en gaat weer vrolijk voort met geld uitgeven alsof er nooit een financiële crisis is geweest. Dat is ook niet zo verwonderlijk met partijen als de PvdA en Groen Links in dit college en STIP. Dat de VVD dit allemaal accepteert, verbaast onze fractie. Kennelijk zit de bestuurszetel heerlijk genoeg om over principes heen te stappen.

Tot slot. Stadsbelangen Delft zal wellicht nog met één of meerdere moties komen tijdens de Begrotingsraadsvergadering van 7 november. Hier gaan we vanavond inhoudelijk nog niet op in omdat we dit eerst af willen stemmen met Onafhankelijk Delft. Zoals u weet willen beide partijen een grote stadspartij gaan vormen. Elkaar goed infomeren en goed afstemmen is van eminent belang voor goede onderlinge verhoudingen en samenwerking. Dat gaan we dus ook doen.

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Een reactie

 1. Prima stuk Bram, je raakt de kern en daar gaat het om.
  Wat het gaat uithalen is een ander verhaal natuurlijk.
  Maar jij kijkt morgen in de spiegel, paar barstjes, maar je kijkt tenminste.
  Anderen kijken zichzelf al jaren niet meer aan in die spiegel.
  Dat is het verschil.
  Succes,
  Fred

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *