Niet alleen Michelle Corten maar ook raadslid Matthias Floor,
tevens voorzitter van de Commissie Ruimte en Verkeer, houden ermee op. Twee commissieleden schuiven door naar de raad. Dit betekent weer nieuwe gezichten in de Raad en in de Commissies.

Net nu je bent ingesteld om vier jaar met de door de inwoners van Delft verkozen volksvertegenwoordigers politiek te bedrijven, krijg je weer nieuwe mensen. Maar dat terzijde. Punt is ook dat deze studenten de gelegenheid krijgen om hun studie te onderbreken en waarschijnlijk ook nog studiepunten krijgen, waardoor ze niet of weinig vertraging met hun studie oplopen. Zonder deze ‘vrijstelling’ en eventuele studiepunten zouden ze zich wellicht deze onderbreking niet kunnen veroorloven.

Al met al heeft dit volgens ons allemaal weinig te maken met het besturen van de stad, maar meer met het invullen van poppetjes wat de noemer ‘passanten’ nog meer rechtvaardigt.

Wat extra zorgen oplevert zeker omdat Stip, voornamelijk dankzij het hoge aantal studenten in Delft, al jaren deelneemt aan het College.

Om terug te keren naar het ‘kiezersbedrog’: je kunt je ook afvragen of het electoraat ofwel de kiezer van Stip zich wel voldoende bewust is van de Delftse politiek, de problematiek anders dan wat studentenzaken betreft en het besturen van de stad. Voor Stadsbelangen Delft voelt het in ieder geval als kiezersbedrog.

Stadsbelangen Delft
Marcel Koelewijn.