Handen wassen in onschuld?

Het AD besteedde deze week weer volop aandacht aan de situatie rond de heer Sjoerd S. Wij stelden hierover tweemaal schriftelijke vragen aan het college. Zie onderstaande links:
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=9435
http://www.stadsbelangendelft.nl/?p=9427
Uit de beantwoording van het college maakt onze fractie op dat het college vermoedelijk met deze kwestie in haar maag zit en vooral haar handen in onschuld wast.

Je kunt toch moeilijk volhouden dat deze mijnheer, binnengehaald als ‘de Delftse Robin Hood’ door voormalig Groen Links wethouder Bolten, niets met de gemeente te maken heeft gehad? Cliënten meldden zich in een gebouw van de gemeente, mijnheer S. gebruikte een ruimte van de gemeente, had een emailadres van de gemeente …@delft.nl en gebruikte briefpapier van de gemeente. Ook na 2013 volgens informatie waarover onze fractie beschikt.

Dan kun je als college niet doen alsof je er niets mee te maken hebt. Het is toch volstrekt logisch dat cliënten het beeld hebben dat zij worden ‘geholpen’ door een medewerker van de gemeente Delft? Maar nee, het college kijkt liever weg en doet alsof er niets aan de hand is.

Er zou maar één klacht van een cliënt zijn ontvangen. Tijdens de behandeling van deze klacht eind 2017 heeft het college beloofd dat er een meldpunt voor andere gedupeerde cliënten zou worden ingericht. Onze fractie heeft dit centrale meldpunt niet aangetroffen op de site van de gemeente.

De betreffende cliënt wilde ook een zwartboek aanbieden, waarin diverse klachten van verschillende cliënten staan van Sjoerd S. Cliënten die fors benadeeld zijn. Maar nee, het college wilde het zwartboek niet in ontvangst nemen. Wegkijken noemt onze fractie dat. Als je niets officieels in handen hebt, hoef je er immers ook niets mee te doen. Een zwakke en ook een schrijnende strategie van het college.

Inmiddels loopt er een gerechtelijke procedure tegen Sjoerd S. Er komt een moment dat over de handelswijze van hem een uitspraak komt. Of het college haar handen dan nog steeds in onschuld kan wassen, valt te bezien. Wij zullen deze kwestie op de voet blijven volgen.

fracties Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *