In de binnenstad van Delft is het Congregatie hof gevestigd met een leuke goed onderhouden binnenruimte met tuin. Een bijzondere plek in onze stad. Er wonen voor het merendeel ouderen van boven de 60 jaar, die hier heerlijk rustig wonen. Vanaf de straat is het hofje niet te zien en de rust straalt van het hofje af. Toch is ook hier een conflict ontstaan over wel of niet een tuinstelletje voor de deur.

Voor één van de huizen hebben de bewoners als 10 jaar een bankje voor de deur staan, zonder dat er iemand iets van zei. Het staat ook niemand in de weg. Ook de woningcorporatie Woonbron heeft in al die jaren nooit een opmerking gemaakt. Beide bewoners hebben medische klachten en hebben een scootmobiel.

Omdat het bankje oud en versleten was, hebben de bewoners deze vervangen voor een nieuw bankje. Omdat de man als gevolg van zijn medische klachten niet op het bankje kan zitten, hebben de bewoners een tafeltje met twee stoeltjes erbij gezet, zodat de man op de stoel kan zitten. Niemand op het hofje heeft er last van. Niets aan de hand zou je zeggen.

Maar nee, ineens meent Woonbron, na 10 jaar stil te zijn geweest, in actie te moeten komen. Want, zo stelt Woonbron, er is sprake van een tuinstel. De man kan niet in het bankje zitten en daarom staat er een tafel met twee stoeltjes, zodat ze in de zomermaanden lekker buiten kunnen zitten. Deze zaak sleept zich nu al meer dan 1 jaar voort en Woonbron heeft in 2016 een dreigbrief naar deze mensen gestuurd. Hierin stelt Woonbron dat er € 50,00 per dag dwangsom wordt opgelegd voor elke dag dat de tafel met twee stoeltjes er staan.

De bewoners voelen zich onbegrepen en vinden dat hun onrecht wordt aangedaan. Ineens kregen ze te horen dat het bankje dat er 10 heeft gestaan heeft, al die tijd was gedoogd. Een flauw argument. Hoe weet je nu wanneer iets gedoogd wordt ja of nee? Dat weet je dus niet als niemand iets zegt. Stadsbelangen Delft vindt dit nu weer typisch iets van een woningcorporatie die simpelweg gewoon niet even meedenkt en met mensen gaat praten. Woonbron heeft een standpunt ingenomen en daar blijft men bij.

Dat deze mensen op een stoeltje voor de deur kunnen zitten en niemand tot last zijn, moet toch geen probleem zijn. Denk creatief mee hoe het wel kan in plaats van bij voorbaat zeggen: ‘het mag niet.’ Deze mensen vinden dat hun onrecht wordt aangedaan en wij begrijpen dat ook. Hun hoop is nu gevestigd op het gesprek met de directeur van Woonbron, dat ze inmiddels hebben aangevraagd. De bewoners hebben gehoord dat de directeur in ieder geval een luisterend oor heeft. Ik ben ook bereid om bij een dergelijk gesprek aanwezig te zijn, want de oplossing is zo simpel.

Stadsbelangen Delft heeft in ieder geval in een emailbericht aan Woonbron geadviseerd, nu Woonbron zo slagvaardig is met hun bonnenboekje, andere prioriteiten te stellen voor wat betreft handhaving dan ouderen lastig te vallen met zaken waar niemand last van heeft.

Stadsbelangen Delft
Bram Stoop