Grote ambities zonder geld

In de raadsvergadering van 31 januari 2019 werd het Bestuursprogramma van het college besproken. Een belangrijk onderwerp hierbij was de ambities die het college heeft over de Energietransitie. Grote ambities, waarvan je van tevoren al weet dat het heel veel geld gaat kosten. Maar in het Bestuursprogramma is geen enkele financiële onderbouwing te vinden voor deze ambities, laat staan wie het straks allemaal moet gaan betalen.

Daarom heeft Stadsbelangen Delft samen met Onafhankelijk Delft een motie ingediend met als opdracht aan het college om eerst de gemeenteraad stapsgewijs mee te nemen en te laten besluiten over de te nemen acties en vervolgacties in de Energietransitie, zonder vooringenomen standpunten en in overzienbare specifieke uitvoeringsprogramma’s.

Het is toch vreemd om dure ambities na te jagen, waarvan nog lang niet duidelijk is of deze allemaal echt nodig zijn en betaalbaar. Delft is al de duurste stad van Nederland, heeft een forse schuld en als de rente maar 1 of 2% stijgt wordt de schuld zomaar miljoenen hoger. Niemand die je daar over hoort.

De vraag van mevrouw Bel (D66) aan mij hoe Delft er in 2050 uitziet, is natuurlijk een rare vraag. Want dat weet niemand. Ik niet en mevrouw Bel al helemaal niet. Het blijft opvallend dat vooral partijen als Groen Links, PvdA en D66 met oogkleppen voor een hype achterna jagen zonder oog te hebben voor andere realistische geluiden, die zeggen dat al de aangekondigde ambities die zogenaamd nodig zijn, helemaal niet nodig zijn en vooral of die het beoogde effect zullen hebben.

Laat staan dat deze partijen oog hebben voor een degelijke financiële onderbouwing van al hun ambities. Zij hebben nog steeds niets geleerd van het onderzoek Grote Projecten destijds en gaan gewoon weer op de oude voet verder. Geld uitgeven dat er niet is. Het kan niet anders dan dat de VVD-fractie zich ongelukkig moet voelen in dit college waarin de andere coalitiepartijen de VVD in hun linkse greep houden.

Stadsbelangen Delft zegt niet dat er niets moet gebeuren, maar wil vooral realistische ambities, die effect hebben, controleerbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Daar zijn de stad en onze inwoners bij gebaat. Dat is en blijft onze ambitie. Met beide voeten op de grond!

Fractie Stadsbelangen Delft
Bram Stoop

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *